Sykepleiere kommer ofte opp i situasjoner der etikken må styre valgene.