Men ringen min får du aldri?

Ringer kan overføre smitte. Likevel glitrer det på hendene til sykepleiere og annet helsepersonell.