fbpx Sykepleien Forskning 01/2007 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 01/2007

2007
;  
2
 (
1
)

Innhold

Leder: En studie er ikke nok! s. 3

Forskning i praksis: Med rett til å indusere s. 4

Innspill: Bjørn Vassnes:  Når sannheten blir for kjedelig - fallgruber i helsejournalistikken s. 6

Evidence Based Nursing:

Lite kunnskapsgrunnlag for at alternative behandlinger hjelper mot symptomer i menopausen s. 8

Barn så unge som fire år med type 1 diabetes forsto og var kompetente når det gjaldt håndtering av sin tilstand s. 10

Begrenset kunnskapsgrunnlag støtter ikke-farmakologiske tiltak for å forebygge vandring hos personer med demens s. 12

Helsearbeidere i britisk palliativ omsorg identifiserte infrastruktur, pasienters og pårørendes holdninger og karakteristiks, samt kultur som faktorer som påvirker hvor kreftpasienter dør s. 14

Artikkel: Informasjon til pårørende av førstegangsinnlagte i akuttpsykiatrien. Av Hege Kletthagen og Nina Aarhus Smeby s. 16

Kommentar:  Pårørende - ikke behandler. Av Dan Roger Stray-Pedersen s. 27

Artikkel: Vikarbyråsykepleiere i sykehus, belastning eller avlastning? Av Eli Kvamme s. 28

Forskningsytt:

Foreldre til barn med psykiske lidelser s. 34

Sykepleiere antar at pasienter er hetereoseksuelle s. 34

Sykepleiere og pasienter fra ulike kulturer s. 35

Studentoppgave: Når barnet dør i mors liv. - Hvordan opplever far å bli ivaretatt? Av Reidun G. Gjeitrheim og Brit Helen Yndestad s. 37

Sekundærartikkel: Helserelatert livskvalitet hos langtidsoverlevende etter kirurgi for torakoabdominalt aortaaneurisme. Av Trine M. Olberg Eide, Pål Romundstad, Pål Klepstad og Hans O. Myhre s. 42 

Innspill: Liv Wergeland Sørbye: Første forfatter og medforfattere - plikter og rettigheter s. 49

Cochrane:

Ergoterapi hjelper slagrammede s. 50

Igangsetting av fødsel ved overtid s. 51

Pasientstyrt medisinering gir best smertelindring s. 52

Innspill: Odd Letnes: Tellekantene på vei inn i norsk forskning s. 54

Nytt og nyttig:

Å lete etter svar - for deg som vil finne forskning. Av Liv Merete Reinar s. 58

Skriv en artikkel. Av Liv Merete Reinar og Hege Kornør s. 62

Doktoravhandlinger s. 65

Forskerintervju med Ådel Bergland s. 66

 

 

 

Les PDF-utgave (pdf, 5.67 MB)
flere utgaver