Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver uavhengig journalistikk og setter sykepleiernes interesser på dagsordenen.

Sykepleien har utviklet et nytt og fantastisk papirprodukt som går i dybden på ett tema om gangen. Mer lesestoff i hver utgave, bedre papir og layout og lengre lesetid er resultatet.

Sykepleien har vunnet priser for innhold, design, foto og markedsføringen. Hovedprisen som Fagpressens beste fagblad har vi vunnet i 2009 og 2016.

Brutto kontakter: 334 000 (GEP.tall F&M MGI 19/2 2019)
Netto lesere: 184 000 (F&M MGI 19/2 2019)
Frekvens: 6 utgaver i året
Opplag: 110.900 (Opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll 2019)

Abonner på Sykepleien
Du kan abonnere på Sykepleien til kr 840,– per år. Da får du Sykepleien tilsendt hjem i postkassen. Abonnementet løper til det sies opp. Kontakt oss på marked@sykepleien.no om du vil starte et abonnement.

Sykepleien Forskning presenterer vitenskapelige, referee-bedømte artikler og nyhets og nyttestoff i inn- og utland. Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler og andre artikler med tilknytning til forskning publisert under «Sykepleien Forskning» på Sykepleien.no. Artiklene publiseres i html, med eget DOI-nummer og med mulighet for å laste ned artiklene som pdf og utskrift i lesevennlig format.