fbpx Sykepleien Forskning 2/2010 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 2/2010

2010
;  
5
 (
2
)

INNHOLD

Innspill:

Leder: Vi trenger ekspertsykepleiere  87

Jørgen Lorentzen: Da far inntok fødestua 89

Torunn Hatlen Nøst: Er evidens det samme som kunnskap? 90

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Behandlingslinjer reduserer komplikasjoner for pasienter i sykehus 92

Fleksible arbeidsforhold og effekt på ansattes helse og velvære 94

Evidence Based Nursing:

Kombinasjon av fire livsstilsfaktorer kan gi risiko for slag  96

Forskningsnytt:

Hva hindrer god behandling i sykehjem ? 98

Tro på egen mestring hos personer med KOLS 98

Etiske overveielser på intensivavdelinger 99

Forskningsartikler:

Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Av Brit Fjæra, Tiril Wilumsen og Hilde Eide 100

Kommentar: Mangel på rutiner  Av Målfrid Schiager  109

Individualisert musikk for personer med demens. Av Line Bragestad og Marit Kirkevold 110

Kommentar: Musikk må brukes riktig. Av Leif Emanuelsen 119

Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus ? Av Lis Ribu, Ellinor Trollebø, Elisabeth Alstad, Stig Bratlie, Gerd Helen Husby, Gro Landfald, Paula Lykke og May Solveig Fagermoen 120

Kommentar: Riktig ernæring gir kortere liggetid. Av Berit Haugan 129

Sykepleieres håndtering av telefonhenvendelser til legevakt. Av Bjørnar Nyen, Elisabeth Holm Hansen, Maja Kristin Foss, Gunnar Tschudi Bondevik 130

Kommentar: Har sykepleiere et klinisk øre? Av Linda Magerøy 137

Er sykehjemmet et verdig sted å dø?   Av Simen A. Steindal og Liv Wergeland Sørbye 138

Kommentar: Ønsker å dø i kjente omgivelser. Av Silje Helene Gundersen Højlund 147

Meningsfullt arbeid på sykehjem – erfarne sykepleieres perspektiv. Av Siri Meyer, Grethe Eilertsen og Siri Ytrehus 148

Kommentar: Gjør sykehjemmene mer attratktive Av Ingeborg Nøkleholm 155

Forskning i praksis: Skjult lidelse 156

Forskerintervju: Loving Care 158

Nytt og nyttig:

Doktorgrader 160

Figurer og tabeller i vitenskapelige artikler 164

Les PDF-utgave (pdf, 7.12 MB)
flere utgaver