fbpx Psykisk helse og rus 1/2011 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse og rus 1/2011

2011
;  
22
 (
1
)

INNHOLD

5 Leder

 

ARTIKLER

8 Psykebilen er best.pdf

14 Fornøyd med femdøgnsbehandling.pdf

15 Shizofrene med usunn livsstil fra ung alder.pdf

18 Historisk bilde: Klar for lobotomi

20 Hilde Hem: Samler historier i ny kunnskapsbase

23 Slik opplever foreldrene barnas time.pdf

26 Brukermedvirkning hva betyr det for fagrollen.pdf

30 Nina Berg: Legemiddelassistert rehabilitering - til størst nytte for ikke-rusavhengige?

 

FASTE SPALTER

6 Smånytt

12 Etterlyser bedre holdninger.pdf

24 Verdt å lese

34 På plakaten

Les PDF-utgave (pdf, 3.68 MB)
flere utgaver