fbpx Sykepleien Forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2012
;  
7
 (
2
)

Innhold

 

Leder: Trygg i sykepleiehender 103

 

Innspill:

Iver B. Neumann: Hvordan skapes omdømme? 104

Egil W. Martinsen: Move your ass – and your mind will follow 107

 

Oppsummert forskning :

Cochrane:

Aromaterapi mot kvalme 108

Kronisk syke i helsetjenesten 111

Forskningsnytt:

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse  112

Kvaliteten på psykiatrisk poliklinisk behandling 112

Mangelfull behandling av eldre pasienter 113

 

Forskningsartikler:

Gastrostomi og spisevansker hos 18 måneder gamle barn med medfødt hjertefeil ( pdf). Av Bente Silnes Tandberg, Ragnhild Eek Brandlistuen, Margareta Erika Vollrath, Leif Eskedal og Ingrid B. Helland 114

Pårørendes opplevelser og erfaringer ved ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter i palliativ fase ( pdf). Av Hilde Plathe og Liv Helene Jensen 124

Kommentar: Snakk med pårørende om pasientens vekttap. Av Trine Oksholm 132

Sykepleiere fra utlandet – fra statlig til privat ansvar?  ( pdf) Av Marie Louise Seeberg 134

Kommentar: Norge trenger sykepleiere. Av Magne Hustavenes 141

Teoriundervisning i sykepleiefagets pionertid ( pdf). Av Jorunn Mathiesen 142

Kommentar: Fortiden kaster lys over dagens utdanning. Av Grethe Haugan 151

Relasjonen til veilederen betyr mye for sykepleierstudenter i sykehuspraksis ( pdf). Av Grethe Haugan, Eva Aigeltinger og Venke Sørlie 152

Kommentar: Åpenhet er viktig. Av Renate Rosseland 159

Utfordringer med å veilede sykepleierstudenter i praksisstudier ( pdf). Av Eva Aigeltinger, Grethe Haugan og Venke Sørlie 160

Kommentar: Veiledernes kompetanse bør økes. Av Lise Gladhus 167

Blæredysfunksjon hos personer med multippel sklerose ( pdf). Av Jannicke Frugård, Berit Rokne, Anne Britt, Rundhovde Skår og Monica W. Nortvedt 168

Kommentar: Kartlegging kan bedre MS-pasienters livskvalitet. Av Heidi Lunde Andersen 177

 

Forskning i praksis 178

Forskerintervju 180

 

Nytt og nyttig

Helsebiblioteket.no: Finn informasjon om legemidler for barn 182

Helsebiblioteket.no: Unngå feil ved legemidler til eldre 185

Å se sin egen tekst utenifra 188

Hvordan lage et konferanseabstrakt 191

Les PDF-utgave (pdf, 9.17 MB)
flere utgaver