Sykepleien Forskning

2014; 9 (1)

Leder: Vi må løfte fram den gode sykepleieforskningen 3

 

Innspill:

Kristin Skogen Lund: Alle kan ikke drive med alt 4

Jan Kåre Hummelvoll: Frykten for å gjøre feil 7

 

Oppsummert forskning:

Cochrane 8

Forskningsnytt 12

 

Forskningsartikler:

Intervjustudie: Stressfylt amming og samspill.

Av Ingjerd Hvatum, Esther Hjälmhult og Kari Glavin 14

Kommentar: Vi må støtte mor. Av Vibeke Olufsen 24

Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?

Av Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ 26

Kommentar: Viktig informasjon må også gis muntlig. Av Turid Undebakke Schweitz 35

Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge.

Av Anne Silviken, Gro Berntsen og Kari Dyregrov 36

Resultat fra pilotstudie: Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst.

Av Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken og Beate André 44

Kommentar: Vi trenger brukervennlige IKT-løsninger. Av Maren Falch Lindberg 53

Et sykepleierdrevet kvalitetssikringsprosjekt: Alfentanil ved fjerning av retrosternale

toraksdren. Av Tone Rosén og Erik Inge Dagestad 54

Kommentar: God postoperativt smertebehandling. Av Benjamin Storm 62

Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten.

Av Astrid Skatvedt og Ellen Andvig 64

Kommentar: Ensomme eldre krever tid. Av Mona Skara 71

Essay: Depressive symptomer etter hjerneslag.

Av Siren E. Kouwenhoven og Marit Kirkevold 72

 

6 spørsmål om sykepleieforskning 79

 

Nytt og nyttig:

Viktige modeller og begreper i statistikk 84

Hva er god publiseringsetikk? 90

Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser, del 2 92

Les PDF-utgave (6.64 MB) flere utgaver