fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold
Forside Forskning nr. 3 2014

Sykepleien Forskning

2014
;  
9
 (
3
)

Leder: Åpenhet gir bedre artikler 203
Innspill: 
Stein Kaasa: En sammensatt tjeneste 204
Charlotte Delmar: New Public Governance krever erobring av omsorgen 207

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Kan andre enn leger følge opp hivbehandling? 208

Kalsiumtilskudd mot svangerskapskomplikasjoner 211


Forskningsnytt:  

Nyutdannete sykepleieres valg av arbeidsplass214

Sykepleieres håndtering av religiøse uttrykk hos personer med demens 314

Erfaringer mot slutten av livet på sykehjem315

Forskningsartikler:
Pasientkurs ga personer med sykelig overvekt økt mestringsforventning og selvfølelse.
Av May Solveig Fagermoen, Katherine Bevan, Anne-Cathrine Berg, Eva Bjørnsborg, Christine Mathiesen, 
Helene Gulbrandsen, Anne Lise Hustadnes og Anita Strøm 216
Kommentar: Psykologisk perspektiv viktig. Av Kirsti Jenssen 224
Personlige relasjoner har betydning for pasienters tilfredshet på sykehjem
Av Jörg W. Kirchhoff, Camilla Gjellebæk og Merete Tangen 226
Kommentar: Ferdig med strikking og baking. Av Hilde Jørgensen 234
Beredt og fleksibel: God omsorg for urolige personer med demens
Av Karin Elisabeth Thorvik, Kristin Helleberg og Solveig Hauge 236
Kommentar: Kjennskap til pasienten er viktig. Av Eivor Haugom Paulsrud 243
Hjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasienten
Av Liv Halvorsrud, Ingun Pahr, Lisbeth G. Kvarme 244
Kommentar: Ressursene må omprioriteres. Av Kjersti Eikrem 251
Når fedmekirurgi vurderes som «siste sjanse». Av Karen Synne Groven og Gunn Engelsrud 252
Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier.Av Lene Lunde og Anne Moen 260
Kommentar: Kunnskap reduserer smitte. Av Liv Hellen Skjold Rafoss 270
Essay: Hva betyr lav «health literacy» for sykepleiernes helsekommunikasjon
Av Anne Karen Jenum og Kjell Sverre Pettersen 272
6 spørsmål om sykepleieforskning281
Forskning i praksis 282
Forskerintervjuet 285
Nytt og nyttig 288

Les PDF-utgave (pdf, 9.54 MB)
flere utgaver