Geriatrisk sykepleie

2014; 6 (3)

Samhandling mellom sykepleieledere og bestiller- og utførerenhet.

2 Landsstyret, lokale gruppeledere og kontaktpersoner

3 Leder: Tor Engevik

6 Landskonferanse i Bergen

7 Gjesteredaktør: Gørill Haugan

8 Helsebringende sykling på sykehjem

10 Behandlingsmål for eldre med diabetes

18 Hva er den gode død?

26 Samhandlingen med bestiller- og utførerenheten

34 Folkehelse så lenge vi lever

 

 

Les PDF-utgave (1.97 MB) flere utgaver