fbpx Sykepleien Forskning nr 1/2015 Hopp til hovedinnhold
Forside Forskning 1-2015

Sykepleien Forskning nr 1/2015

2015; 10 (1)

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.
Les PDF-utgave (pdf, 5.05 MB)

Leder: Brukerne må få delta i forskningen        

Innspill:

Irmelin Kjelaas: – Skriv forskningen på norsk    

Monica Wammen Nortvedt og Gro Jamtvedt: Forskere må jobbe kunnskapsbasert    

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Gir koffein i medikamenter bedre smertelindring?

Koordinerende tiltak hjelper pårørende til personer med demens

Forskningsnytt:

Bruk av sansehager og utemiljø på sykehjem

Smertebehandling av de unge gamle og eldste gamle pasientene

Selvmordstanker i alderdommen    

Forskningsartikler:

Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien – på rett sted til rett tid? Av Kjersti Haugen Norheim og Lisbeth Thoresen       

Kommentar: Nye oppgaver. Av Line Stenerud

Reformeffekt: Redusert liggetid blant de eldste. Av Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem          

Kommentar: Flere utskrivningsklare pasienter. Av Mona Christine Wiger          

Legemiddelsamstemming: Et tiltak som virker. Av Jes Gitz Holler, Kari Sletten Helgesen, Magne Aarset og Anne-Lise Sagen Major     

Kommentar: Viktig studie. Av Ingri Østensen  

Elektronisk meldingsutveksling mellom hjemmetjenestene og fastleger. Av Klara Borgen, Line Melby, Ragnhild Hellesø og Aslak Steinsbekk      

Kommentar: Ser frem til e-meldinger. Av Lilian Raakjær            

Sjukepleiarens arbeid med individuell plan for kreftramma. Av Solveig Sægrov              

Kostnader ved Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft? Av Kine Pedersen, Stefan Lönnberg, Gry Baadstrand Skare, Sveinung Wergeland Sørbye, Emily Burger og Ivar Sønbø Kristiansen

Videoopptak som læringsaktivitet i helsesøsterstudenters praktiske studier. Av Vibeke Olufsen og Ingvild Aune       

Kommentar: Lite realistisk. Av Hilde Egge          

Forskerintervju               

Forskning i praksis         

6 spørsmål om sykepleieforskning    

Nytt og nyttig    

Nye fagprosedyrer om barn som pårørende    

Kvaliteten på kvalitativ forskning - er spørsmål om god smak?

Flere utgaver