Sykepleien Forskning 3/2015

2015; 10 (3)

Diabetes på sykehjem.
Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem

Leder: Sykepleie er komplekst       

         

Innspill:

Inga Marte Thorkildsen: – Vi må ta vold mot barn på alvor         

Sigrid Rannem: Fag og forskning inn i turnus     

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

Liten nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep         

Forskningsnytt:

Fortsatt lite sosial og fysisk aktivitet på sykehjem

Pasienters preferanser i palliativ behandling

Tidlige tegn på endring i intensivpasientens tilstand     

         

Forskningsartikler:

Dokumentasjon og oppfølging av bebuarar med diabetes i sjukeheim. Av Lovise S. Heimro og Anne Haugstved           

Bruk av kartleggings- og arbeidsverktøyet PAID i diabeteskonsultasjoner. Av Kirsten Carlsen, Anne Haugstvedt og Marit Graue  

Eldre kvinners erfaringer med osteoporotiske brudd i ryggen. Av Marianne Kumlin og Anners Lerdal

Kommentar: Kroppsholdning et viktig funn. Av Gudrun Karlsen             

Foreldreopplevelser i intensivavdelingen. Av Marianne Sjuls og Berit Johannessen      

Kommentar: Pårørende vil ha ærlig og direkte informasjon. Av Liv Randi Skuggerud Hansen    

Retningslinjer økte bruk av enteral ernæring til intensivpasienter. Av Antonija Petosic, Kirsti Tøien og Christine Raaen Tvedt                

Kommentar: Utfordrende å trappe opp enteral ernæring. Av Bente Moltu      

Helsesøstres oppfatninger av mødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse. Av Kjell Sverre Pettersen, Erik Resaland, Lise Friis Pedersen, Turid Semb Andenæs, Laura Terragni og Annhild Mosdøl             

En randomisert kontrollert studie: Kompresjonsmetoder av arteria radialis. Av Anne Berit Solvang, Heidi Lunde Elstad, Per Mølstad og Anne Edvardsen     

Kommentar: Det enkleste er det beste. Av Tove Vindsetmo    

 

Forskning i praksis         

Forskerintervju               

Nytt og nyttig:

Forebygger hoftebrudd

Forsker på for tidlig fødte

Nyttig informasjon om diabetes 

Les PDF-utgave (5.83 MB) flere utgaver