fbpx En varslet katastrofe Hopp til hovedinnhold

En varslet katastrofe

Bilde av stortingsmeldinger med post-it lapper på.
Foto: Privat

Nasjonal helseplan for organisering av sykehusene er nylig presentert for oss og er intet annet enn en varslet katastrofe for de små og mindre lokalsykehusene.

For vår del her på Stord vil vi miste vår akuttkirurgi og Odda står i fare for å bli nedlagt.

Den skisserer opp scenario 1 og 2 som enklest kan beskrives som et valg mellom pest eller kolera.

Jeg ønsker ingen av delene og vi må opp med et alternativ hurtigst mulig.

Dette er en rasering av et likeverdig helsetilbud til alle oss som bor og arbeider i distriktene og det er ikke akseptabelt.

Det eneste som vil oppleve en betydelig vekst er de prehospitale tjenester med ambulante oppdrag langs veiene og i luften.

Det er et absolutt krav å beholde muligheten for å behandle akutte kirurgiske skader for stabilisering av pasienter når ingen andre valg er tilstede.

Fremtidens helsevesen står overfor store utfordringer bare ved å behandle de vanlige plager og lidelser som preger den daglige driften og utgjør et betydelig volum både i Odda og på Stord. Dette volumet kan ikke de større sykehusene klare å ta unna slik situasjonen er i dag.

Det er et viktig bidrag lokalsykehusene utfører hver eneste dag året rundt. Dette medfører at vi er tilstede på de mindre plassene og har en beredskap som er tilgjengelig med kompetanse for de hendelsene som haster.

Norge har behov for alle de sykehussengene som er her i dag og mer til.

Det er tverrpolitisk enighet i distriktet for at vi ikke vil ha den planen dere nå legger frem.

Det er viktig å understreke at en ikke skal skape et fiendebilde innad i helseforetaket fordi dette dreier seg om noe som er mye større.

En bedre funksjonsfordeling mellom sykehusene må gjøres slik at vi samlet sett står sterkere. Klarer man ikke det lokalt får andre gjøre det. Helse Bergen har klart det med for eksempel Voss.

Det er eksistensielt for oss som bor i distriktene og vi forlanger å bli verdsatt likt som i mer sentrale strøk.

Det skal være likestilt å ha adresse i Røldalsveien i Odda, Hystadvegen på Stord som Ullevål Hageby Oslo.

En sortering som annenrangsborgere er her helt uakseptabelt!

Vi krever å ha et akuttkirurgisk tilbud ved våre sykehus på Stord og i Odda.

Dem som i villfarelse har klatret opp i naivitetens høyborg og roser denne planen kan pent komme ned på landjorda igjen der dere er velkomne for et jevnbyrdig samarbeide.

Vi vil engasjere oss og kjempe for vårt lokalsykehus med de funksjoner vi har i dag og vi vil også styrkes.

Alt annet er uaktuelt.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ