fbpx Sykepleien Forskning 4/2015 Hopp til hovedinnhold
Forside Sykepleien Forskning 4-2015

Sykepleien Forskning 4/2015

2015; 10 (4)

Smertevurdering av intensivpasienter
Les PDF-utgave (pdf, 6.14 MB)

Leder: Sykepleien Forskning blir digital               

 

Innspill:

Loveleen Rihel Brenna: Når vårt menneskesyn settes på prøve             

Kristin Haraldstad: Smerter blant ungdom er vanlig       

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebtennelse

Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

Forskningsnytt:

Somaliske kvinners tilgang på diabetesforebyggende helsetjenester

Stolt over å være sykepleier?

Mestringstro hos pasientr med leddgikt

 

Forskningsartikler:

Vurdering av smerte hos voksne respiratorpasienter. Av Tone Kristine Amundgaard og Ingrid Landgraff Østlie              

Kommentar: Sykepleieres forforståelse er viktig. Av Eva Martine Bull

Sykepleieres og studenters kunnskap og holdninger til smerter og smertelindring hos voksne. Av Tone Høilo Granheim, Kari Raaum, Knut-Andreas Christophersen og Alfhild Dihle

Kommentar: Vi må stole på pasientens smerteopplevelse. Av Helena Blom     

Smertelindring ved renal denervering. Av Bente Nilsen, Lena Nordgaard Dehli, Atena Miroslawska og Tove Aminda Hanssen             

Bruk av varmepute som smertelindring etter gynekologiske operasjoner.Av Kari Jansson, Anne Kath Knudsen og Ulrich Spreng                

Hvor er helsesøster? En kartlegging av helsesøsterbemanningen i skolehelsetjenesten. Av Kristin Sofie Waldum-Grevbo og Trude Haugland              

Kommentar: Vår kapasitet er sprengt. Av Kari Helene Engdal   

Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien. Av Jörg W. Kirchhoff og Kirsti Lauvli Andersen

Kommentar: Familien yter mest.Av Andre Ramselien

Familieperspektiv i psykisk helsevern. Av Monica Solberg og Geir Berg               

En tverrfaglig læringsarena for overføring av eldre pasienter. Av Randi Nisja Heskestad og Karina Aase

 

Nytt og nyttig:

Fra Helsebiblioteket: Smerte og smertebehandling 

Forskning i praksis         

Forskerintervju

Flere utgaver
Annonse
Annonse