fbpx Vet du forskjellen på F3 og F16? Hopp til hovedinnhold

Vet du forskjellen på F3 og F16?

Jeg kjenner en del som er opptatt av luftforsvaret i Norge. Folk som har selvsagte forklaringer på hvorfor nasjonen må kjøpe et nytt flyvåpen, til en pris som blir landets største kostnadsmessige investering noensinne. Dette som erstatning for dagens F16, som visstnok slår sprekker. De samme menneskene aner lite om betydningen av F3. Dette vet vi:

F3 skal erstatte en del av fridagene "vanlige" arbeidstakere berøres av, altså de bevegelige som finnes på kalenderen. Dette er ment som kompensasjon for ubekvem arbeidstid for turnusarbeidere. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, der det framgår at partene i arbeidslivet sammen skal finne løsninger for hvordan dette skal skje. På praktisk norsk: Lokale forhandlinger. Dagarbeidere, som ikke arbeider turnus, har i gjennomsnitt 10 dager mer fri i året enn turnusarbeidere grunnet disse bevegelige fridagene. Det er altså ikke en urimelig kompensasjon en ber om i slike lokale kompensasjonsforhandlinger. For når dagarbeidere tar fri, er det ofte tyngre å være turnusarbeider.
 
Hvordan ser arbeidsgivere så på det? I landets tredje største by er det slik at arbeidsgiver vil gi 3 slike F3 dager som kompensasjon i løpet av et helt år. Jobber du som nattevakt går du faktisk minus på antall timer, fordi timetallet som kompenseres er satt til 7,1. En nattevakt er på 10...! Forstå dette den som kan; jeg sliter. Begrunnelsen er at det hele blir for kostbart. Kommunen, og sikkert nasjonen (?) har altså ikke råd til å sikre viktige arbeidere i helsesektoren slik kompensasjon? Den samme kommunen går i sitt regnskap i overskudd, og har ubetydelige utgifter i den store sammenhengen på turnusarbeidere. Sykepleiere, som en omtaler som mangelpersonell, blir ikke tilbudt andre avtaler. Dette mener rådmenn og direktører altså er på sin plass. Mener virkelig våre politikere det?
 
I Stavanger er det nettopp slått fast følgende: " Arbeidsgiver kan ikke ensidig planlegge med en turnus der arbeidstakere pålegges å arbeide på dager de etter arbeidsmiljølov og hovedtariffavtale skulle hatt fri".
 
Med rene ord er det dermed slik at dette er gjenstand for lokale forhandlinger. Og våre kommunepolitikere over det ganske land må lære forskjellen på F16 og F3...
 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ