Sykepleien Forskning nr 1/2016

2016; 11 (1)

Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Forside Forskning 1-2016

Leder: Vi trenger forskning med innovasjonskraft     

Innspill: 

Jørgen G. Bramness: Kan vi stole på forskningen?      

Marit Helene Andersen: Pasientnær forskning gir fordeler     

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn

Statiner forebygger trolig ikke demens    

Forskningsnytt:

Søvn etter aortaklaffimplantasjon

Sakte sykepleie i demensomsorgen

Hverdagen etter gastric bypassoperasjon   

Forskningsartikler:

Hjemmesykepleien i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Av Siri Tønnessen, Bente Lilljan Lind Kassah og Wivi-Ann Tingvoll     

Kommentar: Samarbeid krever forståelse. Av Heidi Hobbelstad     

Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune. Av Berit J. Brattheim, Ragnhild Hellesø og Line Melby     

Kommentar: PLO-meldinger gir nyttig informasjon     

Kvinner og menns vurdering av helse og funksjonsevne i HUNT 3 etter hjerneslag. Av Borghild Løyland, Line Todal og Randi Andenæs     

Stell og bruk av sentralt venekateter i intensivavdeling. Av Wenche Mentzoni og Inger Schou Bredal     

Praksisveilederes refleksjoner om akademisering av spesialutdanningene. Av Bente Skogsaas     

Kommentar: Viktig med ulik kompetanse. Av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen     

Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanningen. Av Torunn Erichsen, Gro Røkholt og Inger Utne     

Utfordringer ved helsesøsterrollen i tverrfaglig samarbeid. Av Anne-May Teige og Marianne Hedlund     

Kommentar: Samarbeid med barnehagen er nyttig. Av Bodil Erdal     

Forskerintervju     

Nytt og nyttig:

Viktig å vite om hjerneslag

Hva er et essay?   

Les PDF-utgave (5.89 MB) flere utgaver