fbpx Sykepleier med videreutdanning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med videreutdanning

Bli vår nye kollega! Spennende stilling i godt fagmiljø

TIPS - Enhet for tidlig intervensjon ved psykose, består av en Poliklinikk og en åpen døgnenhet med 8 døgnplasser. Enhetens målsetting er å så tidlig som mulig utrede og behandle barn, ungdom og voksne ved mistanke om eller etablert førstegangspsykose i Hedmark og Oppland. Den ledige stillingen er en turnusstilling og er knyttet til døgnenheten.

TIPS enheten er en del av avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Arbeidsoppgaver
 •  Utredning og behandling av barn, ungdom og voksne ved mistanke om psykoselidelse.
 • Miljøterapi 
 • Samarbeid, veiledning og undervisning av pårørende, skole, 1. og 2. linjetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning av studenter
 • Holde seg faglig oppdatert  
 • Stillingen er en turnusstilling (dag, kveld) 
Kvalifikasjoner
 • Vi søker sykepleier med relevant videreutdanning eller som er i gang med en slik utdanning.
 • Det er ønskelig at sykepleier har erfaring fra psykisk helsearbeid, miljøterapi til pasienter med psykose og pårørendearbeid.   
Personlige egenskaper
 • God evne til samarbeid
 • Faglig interesse og engasjement  
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • God formidlingsevne 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Veiledning 
 • Engasjerte kollegaer 
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Arbeidssted
Peter Skreddersveg 34, 2312 Ottestad

Kontaktinformasjon
Marianne H Fosstveit
Avdelingsleder
99387749

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.