fbpx Fagsjef - Norsk Sykepleierforbund | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsjef - Norsk Sykepleierforbund

Har du lyst til å inneha en nøkkelrolle i utvikling og forvaltning av NSFs fag- og helsepolitikk?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte og for en god helsetjeneste. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, høyt tempo og god resultatoppnåelse. NSF består av et hovedkontor med ca. 130 ansatte og fylkeskontorer med totalt ca. 70 ansatte. Vi er organisert med en administrativ og en politisk ledelse både på hovedkontoret og på fylkeskontorene.

Vår fagsjef går av med pensjon, og vi søker nå etter ny leder for vår fag- og helsepolitiske avdeling. Stillingen har en nøkkelrolle i utvikling og forvaltning av NSFs fag- og helsepolitikk og jobber tett opp mot forbundsledelsen og forbundsstyret. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Tollbugata 22 i Oslo.

Vi søker etter en leder som skal ha ansvar for strategisk utvikling, foredling og implementering av NSF sine fag- og helsepolitiske områder vedtatt av landsmøtet. Du vil ha ansvar for å løfte og videreutvikle det fag- og helsepolitiske feltet internt i organisasjonen og bidra til å heve organisasjonens kunnskap om dette både til faggrupper, fylkeskontor og tillitsvalgte.

Du er en leder som trives i lederrollen hvor du er opptatt av å skape gode team og gode prosesser. Du er en tydelig og samlende leder med gode kommunikasjonsevner. Du er trygg, og skaper tillit og gode relasjoner, og du evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for Norsk Sykepleierforbund.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • Ansvar for å løfte det fag- og helsepolitiske feltet, internt og eksternt
 • Representere NSF utad i ulike råd og utvalg, nettverk mv.
 • Lede NSF sin fag- og helsepolitiske avdeling som består av 21 meget kompetente ansatte som samlet dekker bredden av fagområdene avdelingen har ansvaret for
 • Budsjett- og resultatansvar for avdelingen
 • Lede arbeidet med politiske utredninger mv. i nært samråd med politisk ledelse.
 • Ansvar for NSFs internasjonale arbeid og samarbeidsrelasjoner med relevante internasjonale organisasjoner samt for NSFs bistandsarbeid
 • Ansvar for ulike satsinger og prosjekter

Bakgrunn/erfaring:

 • Solid og relevant erfaring fra helsetjenesten
 • Inngående kunnskap om faglige og politiske forhold som påvirker utviklingen i norsk og internasjonal sykepleietjeneste
 • Solid kunnskap om politikkutforming og politiske virkemidler
 • Omfattende erfaring fra å lede strategisk utviklingsarbeid og prosjekter
 • God kjennskap til forvaltningsnivåene
 • Ledererfaring med personal-, budsjett- og driftsansvar med dokumenterte resultater
 • God digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy
 • Solid erfaring med saksbehandling 
 • Har kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø og med vekt på medarbeideres helse, miljø og sikkerhet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper - skriftlig og muntlig

Utdannelse:

 • Autorisert sykepleier
 • Phd eller tilsvarende kompetanse innen sykepleiefaget
 • Tilleggsutdanning innen fagfeltene ledelse/økonomi

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en strategisk fagsjef som er inspirerende og resultatorientert og god til å bygge relasjoner og nettverk. Du har stor arbeidskapasitet med god gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Som fagsjef arbeider du målrettet og strukturert, og trives med å motivere og lede dine kompetente medarbeidere. Du må også være god på å bygge nettverk.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr deg:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Kantineordning og gode velferdsordninger
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet forbund
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og høy trivsel
 • Tidsriktige lokaler i Oslo sentrum

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Frist for å søke stillingen er 9. august 2020.

Vi gleder oss til å høre fra deg!