fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Ledig vikariat i 100% stilling som sykepleier i perioden fra og med 01.03.2020 eller snarest til og med 31.01.2021.
Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

En av våre flotte sykepleiere skal ha barn, og i den forbindelse er det ledig stilling ved avd. Trollfjord på Wesselborgen sykehjem.

Wesselborgen sykehjem består av tre avdelinger, hvor to er somatiske avdelinger og en er skjermet avdeling for demenssyke. I tillegg er Utsikten dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom lokalisert på Wesselborgen.

Trollfjord er en somatisk avdeling med 12 plasser. Avdelingen arbeider aktivt med personsentrert omsorg i fokus. Avdelingen har i dag en blanding av unge og erfarne ansatte, og du vil ha god støtte av to andre sykepleiere på avdelingen, i tillegg til øvrige på sykehjemmet. Ansatte arbeider tett med tilsynslege, og her får du arbeide med flere typer pasienter.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. Som sykepleier vil du arbeide tett med avdelingens tilsynslege, avdelingsleder og øvrige medarbeidere på sykehjemmet for oppfølging av beboerne.

Dine arbeidsoppgaver vil være;
• Utøve direkte sykepleie til beboerne.
• Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vår ref 1402

ENGASJEMENT

Kontakter
Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 75 58

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

​​​​​​​Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.