fbpx Spesialrådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialrådgiver

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som spesialrådgiver, og ser etter deg som har helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne jordmor eller helsesykepleier med masterutdanning. Denne stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak undervisning og veiledning for ansatte som jobber med tidlig innsats i kommunene, bl.a. via opplæringsprogrammet: Tidlig Inn. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver knyttet til å bistå kommunene med: Bedre tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Være drøftingspartner og veileder for kommunene, og bidra til tjenesteutvikling på det aktuelle fagområdet
 • Undervise og veilede om ulike faglige tema og konkrete metoder som er relevante for ansatte som jobber med tidlig innsats
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre ulike satsinger i samarbeid med målgruppene, andre kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner
 • Bidra til digital formidling gjennom blant annet undervisningsvideoer og artikler til våre publiseringskanaler

Den som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale og nasjonale nettverk. Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus Sør sine samlede oppgaver utføres.

Stillingen innebærer reiseaktivitet. 

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker søkere med helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne jordmor/helsesykepleier. Den som tilsettes bør ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge
 • Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra utviklingsarbeid
 • Interesse for familie- og generasjonsperspektivet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne      

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjert og ha evne til utvikling og omstilling

Vi tilbyr

 • Trivelige og kunnskapsrike kolleger
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generell informasjon

 • Arbeidssted: Kongensgate 33, 3717 Skien
 • Kontaktinfo:

-Virksomhetsleder Anne-Cathrine Utsigt

-Mobilnr: 952 12 352

-Mail: anne-cathrine.utsigt@korus-sor.no

 • Søknadsfrist: 30. august 2020
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om KoRus Sør

KoRus Sør formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud). Vi er eid av Blå Kors - Borgestadklinikken, og får årlig tilskuddsbrev og finansiering fra Helsedirektoratet.

KoRus Sør er lokalisert i Skien, og er et av sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi er 20 ansatte som jobber med å formidle rusfaglig kompetanse, og vi er opptatt av hvilke konsekvenser bruk av rusmidler og ulike politiske veivalg får for den enkelte, familien og resten av samfunnet.

Vi tilbyr tjenester til ansatte i
• kommunene
• spesialisthelsetjenesten
• frivillige organisasjoner
• andre aktører på rusfeltet

Våre samarbeidspartnere er blant andre fylkesmenn, fylkeskommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer og ulike direktorat.

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene. Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor tre primære arbeidsområder: rusforebygging og folkehelse, tidlig innsats og rusarbeid (oppfølging og behandling).

Les på vår hjemmeside www.korus-sor.no for mer informasjon om vår virksomhet.

Søknadsfrist

30. august 2020

Arbeidsgiver

Blå Kors Borgestadklinikken

Kommune

Skien

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Skien