fbpx Avdelingssjef for sykepleietjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssjef for sykepleietjenesten

Klinikk for hjertemedisin er en av landets mest moderne hjertemedisinske klinikker. Klinikken har lokalsykehusfunksjon for innbyggere i den sørlige delen av Trøndelag og nærliggende kommuner, samt regionsfunksjon for Helse Midt-Norges 730.000 innbyggere.

Klinikken består av 7 enheter, Hjertemedisinsk laboratorium, poliklinikk, dagenhet / 5-døgnsenhet, Hjertemedisinsk intensiv og 3 sengeenheter. 

Avdelingssjefen har totalansvar for klinikkens sykepleietjeneste og er organisatorisk direkte underlagt klinikksjefen. Avdelingssjefen har personalansvar for 7 seksjonsledere.

Sykepleietjenesten ved Klinikk for hjertemedisin har sterkt fokus på fag- og kompetanseutvikling. Det er utarbeidet egen kompetanseplan for sykepleietjenesten med konkrete strategier og mål.

Klinikken har en stor og viktig regionsfunksjon. Det er etablert et sykepleiefaglig nettverk på regionnivå og avdelingssjefen har en sentral rolle i videreutviklingen av samarbeidet mellom de ulike HF i regionen. 

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingssjefen har det overordnede fag-, personal- og økonomiansvar for sykepleietjenesten ved klinikken. Dette innebærer å legge til rette for høy kvalitet i pasientbehandlingen kombinert med effektiv drift, gjennomføre vedtatte økonomiske tiltak, være en tydelig leder for seksjonsledere sykepleie og representere klinikkens sykepleietjeneste i sentrale fagfora lokalt, regionalt og nasjonalt
Kvalifikasjoner
 • Solid klinisk erfaring og ledererfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Lederutdanning på mastergradsnivå er ønskelig.
 • Dokumenterte lederegenskaper via ledererfaring.
 • Dokumentert erfaring fra forbedrings- og endringsarbeid
Personlige egenskaper
 • Være en synlig og tydelig leder.
 • Evne til å inspirere og involvere.
 • Tydelig og effektiv med gode kommunikasjonsevne
 • Selvstendig og beslutningsdyktig 
 • Være god på omdømme bygging og samhandling og til å skape gode relasjoner både til ansatte, pasienter/pårørende og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt meget stor vekt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En kreativ ledergruppe hvor fokuset er pasientsikkerhet, faglige utvikling, innovasjon og samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Trivelig og engasjerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP

Arbeidssted
Prinsesse Kristinas gt. 3, 7006 Trondheim

Kontaktinformasjon
Rune Wiseth
Klinikksjef/professor dr. med
+4772828145/+47 92247845

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på 
www.stolav.no


(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)