fbpx Klinikksjef - Psykisk helse- og rusklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Klinikksjef - Psykisk helse- og rusklinikken

Har du lyst til å lede og videreutvikle universitetssykehusets største klinikk?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur. Les mer om oss på https://unn.no/

Psykisk helse- og rusklinikken er den største klinikken i UNN med rundt 1000 medarbeidere fra Storslett i nord til Narvik i sør. De kommende årene skal UNN integrere psykisk helse- og rusavdeling i NYE Narvik sykehus, og bygge helt nye lokaler for klinikken i Tromsø. Begge disse prosjektene vil være viktige strategiske oppgaver for klinikksjefen.

Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken går av med pensjon, og vi søker derfor hennes etterfølger. UNN søker deg som vil utvikle tjenestene og sikre god behandling av pasienter innen psykisk helse- og rusfeltet, og som vil skape og utvikle det videre ut fra UNNs grunnverdier: kvalitet, trygghet, omsorg og respekt.

 

Vi søker etter en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle. Som leder er du opptatt av at klinikken leverer pasientbehandling av høy kvalitet og med god sikkerhet. Du har god kunnskap og forståelse for innovasjon og utvikling.
Du er tydelig, samlende og har gode kommunikasjonsevner. Du er trygg, skaper tillit og gode relasjoner, og du evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for klinikken.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Ivareta overordnet ansvar for å lede foretakets største klinikk
 • Arbeide strategisk for å videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, ha fokus på å ta i bruk nye digitale muligheter, samt legge til rette for forskning og fagutvikling
 • Sørge for god oversikt over klinikkens til enhver tid behov for ressurser og kompetanse, og iverksette gode rekrutteringer og strategisk kompetanseutvikling
 • Gjennomføre utviklings- og omstillingsprosesser
 • Være prosjektleder for organisasjonsutviklingsprosjektet i arbeidet mot nytt sykehus for psykisk helse og rus i UNN Tromsø
 • Være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe, med ansvar for både å sette klinikkens saker på agendaen og på helhetlige løsninger for UNN
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste


Bakgrunn/erfaring

 • Kan vise til solid ledererfaring
 • Helsefaglig bakgrunn er ønskelig
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Evne til strategisk tenkning 
 • Erfaring med endringsledelse
 • Innehar digital forståelse og har erfaring med bruk av dette i effektiviseringsprosesser
 • God forståelse for det faglige utfordringsbildet


Utdannelse

 • Relevant høyere utdannelse
 • Lederutdannelse er en fordel


Vi tilbyr

 • En spennende og viktig rolle i Nord-Norges største organisasjon
 • Et fagmiljø som er opptatt av utvikling både fagmessig og innen teknologi
 • Hovedarbeidssted: Tromsø

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Frist for å søke stillingen er 01.11.2020
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jf. offentleglova § 25.

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 TROMSØ

Nettside www.unn.no

Kolbjørn Preus
Rekrutterer
kolbjorn.preus@habberstad.no
+474040355

Bjarne Gundersen
Rekrutterer
bjarne.gundersen@habberstad.no
+4791827968