fbpx Nestleder for Avdeling for depressive lidelser | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Nestleder for Avdeling for depressive lidelser

Ved avdelingen er det ledig 100 prosent fast stilling som nestleder. Du får spennende oppgaver og vil inngå i den daglige driften av avdelingen.

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingen har 20 ansatte. Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Administrasjonskonsulent, helsesportspedagog og sykehusprest er tilknyttet avdelingen.

Klikk her for nærmere opplysninger om behandlingsopplegget

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling og ledelse
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av avdelingens ledergruppe
 • Delta i faglig utviklingsarbeid i avdelingen
 • Forløpskoordinator, koordinering av pasientflyt og pasientopphold
 • Ansvar for organisering av og støtte til daglig drift
 • Klinisk arbeid
 • Personaloppfølging, rekruttering, HMS og psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med leder
 • Stedfortreder for avdelingsleder
 • Andre oppgaver etter avtale med avdelingsleder

Vi tilbyr:

 • en utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kari Nedberg, tlf: 32 74 95 26, mobil: 934 46 533 eller Kari.Nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

3. november 2020

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

Vi ønsker en rask tilsetting i stillingen.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!