fbpx Seniorrådgiver avdeling folkesykdommer, Helsedirektoratet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seniorrådgiver avdeling folkesykdommer, Helsedirektoratet

Vil du bidra til å styrke den forebyggende innsatsen i helsetjenesten slik at flere personer med økt risiko for eller kronisk sykdom får et godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten?

Helsedirektoratet har som et mål å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet - både i befolkningen generelt og i helsetjenesten.

Regjeringen lanserte i 2017 Nasjonal Diabetesplan (2017-2021), hvor det overordnede målet  er å forbedre helse- og omsorgstjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. En av hovedoppgavene i denne stillingen er å følge opp mål og tiltak i diabetesplanen.

Diabetes-fagområdet har vært ett av  satsningsområdene i Helsedirektoratet, i tråd med nasjonale og internasjonale strategier og planer, bl.a WHOs mål om reduksjon av prematur død fra ikke-smittsomme-sykdommer med 25 % innen 2025 og som Norge har sluttet seg til.

Regjeringen har varslet en ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer, og i stillingen inngår også å følge opp mål og tiltak i denne planen for å bidra til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, med særlig fokus på delmålet om å stoppe økningen i overvekt og diabetes. 

Øvrige hovedarbeidsområdene i avdeling folkesykdommer er ernæring, arbeid og helse, og forebygging i helse- og omsorgstjenesten/frisklivssentraler.

Ansvar og oppgaver

 • Arbeid med tiltak for å styrke det helsefremmende og forebyggende tilbudet i helse- og omsorgstjenesten rettet mot ulike pasientgrupper, spesielt personer med diabetes og/eller overvekt
 • Iverksette og følge opp tiltak i nasjonal diabetesplan
 • Revidering av faglige retningslinjer, særlig diabetes, svangerskapsdiabetes, overvekt/fedme.
 • Sekretariat for Nasjonalt fagråd for diabetes 
 • Andre relevante oppgaver kan tilkomme stillingen

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Helsefaglig utdanning på masternivå, fortrinnsvis lege.
 • Erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra kunnskapsbasert arbeid som tiltaks- og implementeringsarbeid knyttet til målgruppene
 • God kunnskap om diabetes og andre ikke-smittsomme sykdommer

Vi ønsker også at du har:

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med arbeid innen offentlig forvalting
 • Erfaring med utvikling og implementering av faglige retningslinjer
 • Erfaring fra brukermedvirkningsprosesser

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide analytisk og kunnskapsbasert
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Vilje og evne til å samarbeide på tvers av fag, både internt og eksternt med fagmiljø og helsetjenesten
 • Evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig
 • God evne til å lytte til andre
 • God til å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr 700 000 - 950 000, avhengig av kvalifikasjoner.
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre nye lokaler på Storo
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort.

Om arbeidsgiveren

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim. Sted: Vitaminveien 4, 0485 Oslo

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson
Henriette Øien
Avdelingsdirektør
905 31 257