fbpx Bistandsrådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Bistandsrådgiver

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

En av våre ansatte skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker derfor et 100 % vikariat ut august 2022.

Som bistandsrådgiver skal du bidra inn i arbeidet med å styrke sykepleierorganisasjonene i Rwanda og Malawi, og deres evne til å bidra til oppnåelse av nasjonale helse- og samfunnsmål. Arbeidet som bistandsrådgiver innbefatter også strategisk og systematisk arbeid mot resultatmål stipulert i NSFs rammeavtale med Norad, samt NSFs strategi for internasjonal bistand.

Sykepleie er et internasjonalt fag, og tverrkulturell forståelse og globalt samarbeid er en viktig del av fremtidens sykepleie. Derfor er internasjonal bistand også en integrert del av NSFs identitet. Det er nedfelt i formålsparagrafene at NSFs arbeid skal fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd.

Dette innebærer, blant annet, å ivareta sykepleiernes vilkår i forhold til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse. Dette gjør NSF ved å støtte utviklingen av sterke sykepleierorganisasjoner – sykepleier til sykepleier – noe som fortsetter å være bærebjelken i Norsk Sykepleierforbunds bistandsarbeid.

Vikariatet utgjør én av to rådgiverstillinger som jobber dedikert med det internasjonale bistandsarbeidet i Rwanda og Malawi. Bistandsrådgiverne inngår i vår fag- og helsepolitiske avdeling som utgjør et sterkt faglig kollegium med en bred fagkompetanse innenfor de mange fagfeltene som sykepleierorganisasjonene jobber med, som for eksempel sykepleierutdanning, ledelse og forskning. For at vi skal drive bistand av høy kvalitet trekker vi også på ressurser fra f.eks. fylkeskontorer, faggrupper, forhandlingsavdeling, kommunikasjonsavdeling og medlemstjenesten.

Vikariatet innehar utfordrende og givende ansvarsområder og -oppgaver, samt medansvar for rammeavtale og samfinansiering med Norad. Som bistandsrådgiver vil du få anledning til å arbeide for nye løsninger med muligheter for å påvirke resultater direkte. I tillegg til det faglige mener vi rollen også gir gode muligheter for personlig utvikling i en profesjonell organisasjon med et trygt arbeidsmiljø også på tvers av avdelingene i NSF.

Stillingen krever kompetanse og innsikt på flere områder innen utviklings- og bistandsarbeid, samt felterfaring. Du må påregne en del reisevirksomhet og kortere opphold i sårbare og eller lav/mellominntektsland (hovedsakelig Malawi og Rwanda) men kun dersom det er mulig og forsvarlig ift. covid-19 pandemien. I arbeidet ute i felt vil du bli stilt ovenfor situasjoner som kan være krevende både, personlig, faglig og emosjonelt. Disse dilemmaene krever god innsikt i og lojalitet til «code of conduct» og prinsippet om «do no harm». Tverrkulturell-forståelse er derfor et absolutt krav.

Andre arbeidsoppgaver bistandsrådgiveren har:

 • Prosjektforvaltning med daglig oppfølgingsansvar inkl. faglig/teknisk støtte og kompetanseheving
 • Utarbeidelse av forslag til planer og budsjetter i samarbeid med lokale partnere
 • Følge opp aktiviteter og måloppnåelse i henhold til gjeldende resultatrammeverk og avtaler
 • Utarbeide, planlegge, gjennomføre og lede faglige konferanser, workshops, kurs o.l.  
 • Følge opp og utarbeide rapporter, samt gjennomføre statusmøter med partnere, styringsgruppen og Norad

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå, gjerne innen helse m/internasjonale studier, utviklings- og eller bistandsstudier, samfunnsvitenskap, statsvitenskap el.
 • Bachelor i sykepleie er ønskelig
 • Minimum 5 års erfaring fra bistandsforvaltning og dokumentert erfaring fra resultatbasert prosjekt/programforvaltning
 • Erfaring med Norad-finansierte prosjekter og prosesser, inkludert kjennskap til Norads strategiske prioriteringer, organisering og støtteordninger
 • Erfaring fra budsjettering, budsjettstyring og regnskapsrapportering
 • Erfaring fra samarbeid med lokale partnere, inkludert kompetansehevende samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vil være engelsk med samarbeidslandene

Kjennskap til organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling samt fagforeningsarbeid vil veie positivt. Tidligere erfaring med rammeavtaler er en stor fordel.

Dine personlige egenskaper:  

 • Gode kommunikative, pedagogiske og samhandlende evner med stor grad av respekt for samarbeidspartnere
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne, samt evne til å arbeide metodisk og systematisk
 • Gode analytiske evner og evne til å fremlegge rasjonelle og relevante analyser/utredninger/forslag, spesielt i saker som kan utfordre både egne eller NSFs meninger
 • God tverrkulturell forståelse og bevissthet ift. dilemmaer som oppstår i utviklings- og bistandsarbeid
 • Ansvarsbevisst, lojal ovenfor beslutninger, samt evne til å bygge tillit
 • God på prioriteringer og innsats opp mot tidvis korte frister og høye krav som kan medføre stort arbeidspress

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for faglig erfaring og utvikling samt:

 • Tariffavtale
 • Pensjonsordninger i KLP
 • Reise- og ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn
 • Kantine og gode velferdsordninger
 • Tiltredelse snarest etter avtale, vikariatet er ledig.

  Søknadsfrist: 6. desember 2020

  Ta gjerne kontakt med senior bistandsrådgiver Kristin Iversen, tlf. +47 952 52 717. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

  Søknad sendes inn via vår elektronisk søkeportal. Følg lenken (grønt felt) på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!