fbpx Nestleder for Avdeling for familiebehandling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Nestleder for Avdeling for familiebehandling

Familieavdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykiske lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på integrativ systemisk terapi (IST) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisk tilbakemeldingsverktøy for pasienter. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, uttrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Klikk her for å lese mer om behandlingsmodellen

Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykiater, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling og ledelse
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av avdelingens ledergruppe
 • Delta i faglig utviklingsarbeid i avdelingen
 • Forløpskoordinator, koordinering av pasientflyt og pasientopphold
 • Ansvar for organisering av og støtte til daglig drift
 • Klinisk arbeid
 • Personaloppfølging, rekruttering, HMS og psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med leder
 • Stedfortreder for avdelingsleder
 • Andre oppgaver etter avtale med avdelingsleder

Vi tilbyr

 • en utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson

Avdelingsleder Mariane Borge Skakstad, tlf: 32 74 95 96, mobil: 452 60 140 eller Mariane.Skakstad@modum-bad.no

Søknadsfrist:

23. november 2020

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

Snarest etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor. Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!