fbpx Sykepleier natt | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier natt

Til deg som trives med eldreomsorgen

Om stillingen
Vi søker sykepleier til 61,03% stilling natt på sykehjemsavdelingen til Trondhjems Hospital. Sykehjemsavdelingen består av 50 plasser over 4 etasjer.

Sykepleier på natt har det faglige ansvaret. Det er god sykepleiefaglig dekning med to sykepleiere på hver natt.

Alle beboere på avdeling sykehjem har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Arbeidsfeltet er geriatri og somatikk. Hovedandelen av beboerne har en demens lidelse.

På sykehjemmet har vi et godt fagmiljø med fokus på livsglede og omsorg ved livets slutt.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring innen geriatri og demensomsorg
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til klinisk observasjon, iverksette tiltak og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Håndtere ulikt medisinteknisk utstyr
 • Har pågangsmot, evne og vilje til endring og nytenking
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Generell informasjon
Kontaktperson: Heidi Tangvik Vidal mobil 413 14 110 avd.leder sykehjem.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minimum 8 års ansiennitet. Pensjonsordning i KLP.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden. Søknadsfrist: 06.12.2020

Om oss
Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Hospitalet ligger sentrumsnært og idyllisk til ved Hospitalsparken. Vi er et sjarmerende og historisk helse og velferdssenter. Her kan vi tilby livsglede i en fin hage med høner, kanin, orangerie, pub og Hannas butikk. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene.

Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for
personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon.
Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag ogkvalitet.
 
Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.