fbpx Diakonhjemmet Omsorg søker sykepleiere til sykehjem | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Diakonhjemmet Omsorg søker sykepleiere til sykehjem

Er du sykepleier og brenner for eldreomsorg?

Diakonhjemmet Omsorg er en diakonal, ideell aktør som drifter 3 sykehjem i Oslo. Sykehjemmene ligger sentralt til i sine nærområder:

 • Ammerudlunden sykehjem
 • Nordberghjemmet
 • Sagenehjemmet

Sykehjemmene søker faglig dyktige, engasjerte og serviceinnstilte sykepleiere med interesse for å yte det lille ekstra for beboerne. Vi har ledig flere faste, fulle stillinger, med mulighet også for reduserte stillinger. Stillingene er i turnus med arbeid på dag/kveld/helg. Vi har også ledig stilling på natt.

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (språkkrav C1)
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg og demens
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy
 • Kunnskap og ferdigheter i bruk av dokumentasjonsverktøyet Gerica
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboerne
 • Du er selvstendig og trygg i rollen som sykepleier
 • Du er engasjert, positiv, liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du mestrer høyt arbeidspress
 • Du har evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av sykepleieoppgaver knyttet til beboere med langtidsplass i sykehjem
 • Samarbeid med beboere, pårørende og øvrig personell med mål om at beboerne får god sykepleie og omsorg, og opplever en meningsfull hverdag
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer
 • Journalføring og rapportering i tilhørende fagprogram
 • Veilede kolleger og studenter

Hos oss får du:

 • En arbeidsplass som jobber mot modernisering og alternativ drift for våre helsetjenester.
 • Strukturert og målrettet opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer med høy kompetanse
 • Reell påvirkning av drift og arbeidsmiljø i samarbeid med hyggelige ledere
 • Forutsigbar arbeidstid
 • Gode muligheter for faglig utvikling for eksempel ved deltakelse i faglige ressursgrupper i sår, hygiene/smittevern, palliasjon mm. I tillegg til mulighet for hospitering ved sykehuset eller sykehjemmene våre, og prosjekter i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole
 • Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet, i henhold til tariffavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 • Muligheter for barnehageplass og leie av bolig

Diakonhjemmet Omsorgs sykehjem har fokus på den gode hverdagen for beboerne, der alle ansatte er med og bidrar til gode rutiner og tiltak. For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Diakonhjemmet Omsorg ønsker å utvikle en arena hvor omsorgskompetanse koples til innovative miljøer for teknologi og infrastruktur, og hvor det utvikles nye modeller for omsorgstjenester i samarbeid med andre aktører. Medbestemmelse og gode idéer verdsettes. Tjenesten vår er kunnskapsbasert, med god læringsarena for ansatte, studenter og lærlinger. 

Om arbeidsgiveren

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de andre to. Stiftelsen Diakonhjemmet besitter store og varierte ressurser under sin paraply, noe våre tjenesteleveranser preges av, både profesjonelt og faglig.

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med en lang humanitær og faglig tradisjon, som kan oppsummeres i virksomhetens motto: Engasjert for mennesket.


Har du spørsmål eller vil sende en søknad, bruk kontaktinformasjon til sykehjemmet:

Ammerudlunden sykehjem:     
Daglig leder Siri Gulpinar, tlf 41 90 61 36,  epost: siri.rinnan.gulpinar@diakonhjemmet.no

Nordberghjemmet:                      
Daglig leder Lisbet Sørgjerd, tlf: 40 85 46 86, epost: lisbet.sorgjerd@diakonhjemmet.no

Sagenehjemmet:                           
Daglig leder Anita Glittum, tlf: 46 43 12 72, epost: anita.glittum@diakonhjemmet.no

Søknadsfrist: 15. april 2021