fbpx Sykepleier 100% Eikeliveien bofellesskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier 100% Eikeliveien bofellesskap

"Et godt sted å være, et godt sted å bo."

Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter, Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda bofellesskap, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50. Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autismespekter diagnoser og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA ordninger.

Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.

Personalgruppa består i dag av totalt ca. 300 personer i ulike aldre, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. Vi tilbyr helgejobbing hver 3. eller hver 4. helg (langvakter).

Vi har ledig stilling for sykepleier i Eikeliveien 7/9/11 bofellesskap. Eikeliveien består av tre nærliggende boliger der vi har beboere i alderen 23-49 år med ulike bistandsbehov. Vi ønsker å styrke vår sykepleierkompetanse i bofellesskapet, og ønsker oss en engasjert sykepleier i 100% stilling. 

 Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for beboere i bofellesskapet, samt være en sykepleiefaglig ressurs i avdelingen
 • Medisinansvar i avdelingen
 • Ansvar for å iverksette og delta aktivt i arbeidet med vedtak og planer for beboere i samarbeid med beboere, kolleger, pårørende og andre samarbeidsparter
 • Medansvar for avgjørelser som angår virksomhetens døgnrytmer, turnus, intern opplæring og aktivisering forøvrig
 • I det daglige jobber du tett på beboerne og tilrettelegger for deres vekst og mestring i dagliglivet. Herunder å motivere og bistå beboerne til egeninnsats i forhold til ADL-ferdigheter og fritidsaktiviteter
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og pårørende
 • Veiledning av ansatte 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Vi ser gjerne at du har erfaring fra brukere med psykisk utviklingshemming, men også nyutdannede sykepleiere er velkomne til å søke
 • Førerkort klasse B er en forutsetning 
 • Gjerne erfaring med målrettet miljøarbeid og KHOL kap.9
Personlige egenskaper
 • Engasjert, selvstendig og trygg i rollen
 • Løsningsorientert
 • Arbeidsom, fleksibel og villig til nytenkning
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Faglige utfordringer i et spennende og utfordrende fagmiljø
 • Trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Todelt turnus, med mulighet til å jobbe langvakter i helgene hvis beboerne har behov for det
 • God opplæring/veiledning, deltagelse på interne og eksterne kurs
 • Lønn etter kommunens gjeldende avtaler og regelverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lier kommune har rekrutteringstillegg for sykepleiere

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidssted
Eikeliveien 11, 3404 Lier, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kristine Borge Kuhn
Fungerende avdelingsleder
98632144

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!