fbpx Anestesisykepleier og universitetslektor 50/50 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier og universitetslektor 50/50

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

St.Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St.Olavs hospital har ca 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Om stillingen

Ved Anestesiavdelingen, sykepleietjenesten, St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap er det ledig en fast stilling på totalt 100 %.

Stillingen er en kombinasjon av 50 % stilling som anestesisykepleier og 50 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (anestesisykepleie).

Den som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tett samarbeid mellom klinikk og fakultet bidrar til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

Ønsket tiltredelse er etter avtale.

Stilling som anestesisykepleier er tilknyttet Anestesiavdelingen. For mer informasjon om avdelingen, se Anestesiavdelingen - St. Olavs hospital (stolav.no)

Stilling som universitetslektor er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Arbeidsoppgaver

Anestesisykepleier:

 • utføre klinisk anestesisykepleie til ulike pasientkategorier
 • veiledning til studenter og veiledere (mentorer) i anestesisykepleie
 • stimulere til forskning og fagutvikling i avdelingen/klinikken

Arbeidsoppgaver vil bli vurdert utfra kompetanse og avdelingens behov.

Stillingen er lagt til dagtid.

Universitetslektor:

Du har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie og spesielt innen anestesisykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • undervisning, andre læringsaktiviteter og veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • utvikling av emner innenfor anestesisykepleierutdanning og tilgrensende studieprogram på masternivå
 • deltakelse i administrativt arbeid

Du må påregne å bidra med undervisning i ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Anestesisykepleier:

Du må ha videreutdanning i anestesisykepleie, samt oppnådd mastergrad i helsefag eller relevant fagområde. Erfaring som anestesisykepleier er et krav.

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • bachelor innen sykepleie
 • videreutdanning innen anestesisykepleie
 • erfaring fra klinisk arbeid som anestesisykepleier
 • relevant mastergrad
 • må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m)
 • mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har

 • høyt faglig fokus og engasjement
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • høyt faglig nivå
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gode pensjonsordninger
 • lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St.Olavs hospital
 • stillingen lønnes etter universitetslektor kode 1009 og spesialsykepleier med kompetansekompensasjon for master etter gjeldende tariffbestemmelser  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonene på daglig basis.  

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved St.Olavs hospital og NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Avdelingssjef, Anesteisavdelingen Øystein Høen, tlf 73554132, e-post oystein.hoen@stolav.no 

Fagenhetsleder spesialsykepleie Guri Rasmussen, tlf. 73412201, e-post guri.rasmussen@ntnu.no

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med

Personalrådgiver Bodil Ericsson Berg, klinikk for anestesi og intensivmedisin. Bodil.Ericsson.Berg@stolav.no

HR rådgiver Anita F Bretun, anita.f.bretun@ntntu.no

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no