fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb som behandler i et godt fagmiljø? Vi har fokus på trygg og sikker pasientbehandling og faglig utvikling av et psykoseteam i poliklinikk.

Da ønsker vi deg velkommen som søker.

DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Akutt-teamet, Almennpoliklinikken, Seksjon  gruppeterapi (SFG), samt en døgnenhet med 18 senger.

Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim.
DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter med buss fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter. Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med ca. 102.000 innbyggere.

 Vi har ledig vikariat  som psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling. Psykoseteamet utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med mistanke om psykose, førstegangspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter som har et kronisk forløp med psykose. Vi behandler også pasienter med bipolar lidelse type 1 og ROP lidelse.

Som psykiatrisk sykepleier er du en del av et tverrfaglig team med fellesoppgaver som behandler av pasienter i poliklinikk og spesialoppgaver som psykiatrisk sykepleier. Noen psykiatriske sykepleiere utreder med god støtte av spesialist. I psykoseteamet jobber for tiden  1 psykologspesialist, 3 psykologer, 3 overleger, 1 LIS lege ,3 psykiatriske sykepleiere  og 1 sosionom.

 Startdato: 04.10.2021

Arbeidsoppgaver
 • Psykiatrisk sykepleier har et selvstendig behandleransvar for pasienter som har psykoselidelse, ROP lidelse eller Bipolar I, dette skjer i nært samarbeid med spesialist. Du vil også ha behandleransvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern eller dømt til behandling men i nært samarbeid med TPH ansvarlig og spesialist.
 • Hovedarbeidsoppgaver er poliklinisk arbeid med samtalebehandling med psykoterapeutisk tilnærming som psykoedukasjon, kognitive teknikker, kognitiv terapi, motiverende intervju og mestringsorienterende fokus. Pasientens egne ønsker for behandling står sentralt.  
 • Det er i tillegg  andre arbeidsoppgaver knyttet til sykepleierens behandlende funksjon:
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for gjennomføring av  medikamentell behandling med intramuskulære injeksjoner i depotform.
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for blodprøvetaking etter liste for pasienter i psykoseteamet.
 • Samarbeid med pårørende vektlegges. Tilnærminger er nettverksmøter/ Åpen dialog og psykoedukative en-familiegrupper.
 • I perioder deltar vi i forskningsprosjekter som medfører arbeidsoppgaver for sykepleiere.
 • Pasienter inviteres  til behandling i gruppe med  recoveryarbeid/ bedringsprosesser - IMR ( illness management recovery) som ledes av IMR terapeuter i teamet.
 • Vi har gruppetilbud til pasienter med Bipolar 1 lidelse.   
 • Som behandler vil du ha et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og fastleger. Det skjer ved disigtale møter eller ambulering. 
 • Du må ha førerkort i klasse B.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha kunnskap om målgruppen som beskrives som ses i sammenheng med helsemyndighetenes føringer og om lov- og forskriftsverk.
 • Ha forståelse for spesialisthelsetjenestens oppdrag og  rolle i behandlingsapparatet og kjennskap til relevante nasjonale retningslinjer.
 • Ønskelig med erfaring fra målgruppen som beskrives.
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid, men opplæring gis.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en psykiatrisk sykepleier som evner å arbeide selvstendig samtidig med at du er en del av et fagteam.
 • Du må ta selvstendige avgjørelser og vurderinger i situasjoner og faglig arbeid med pasientene. 
 • Du må evne å koordinere tiltak som er viktig for vår målgruppe.
 • Du må ha god evne til samhandling innad i DPS, Ahus, fastlegen ,1. linjetjenesten og pårørende. 
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • DPS Øvre Romerike på Jessheim kan tilby et godt arbeidsmiljø.
 • Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig
 • Ukentlig felles internundervisning
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU)
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Arbeidssted
Henrik Bullsvei 123, 2052 Jessheim

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kristin Andersen Landet
Seksjonsleder
+47 97661359

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.