fbpx Sykepleier/kreftsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/kreftsykepleier

Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stillingsbrøk.

Kreftavdelingen er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinnehelse (K3K). Vi er et regionalt senter for medisinsk onkologi og stråleterapi i Nord-Norge, og regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i nord). Kreftavdelingens hovedoppgave er ikke-kirurgisk behandling og sykepleie til mennesker som lever med kreft, med unntak av kreft i lunge, øre-nese-hals og bloddannende organer. Sengeposten har 26 senger, og pleiepersonalet er organisert i ulike faggrupper. 

Vil du se hva våre ansatte sier om det å jobbe med kreftsykepleie? Se her!

Arbeidsoppgaver

Sykepleierne har et faglig ansvar for oppfølging av behandlingen og omsorgen til pasientene og deres nærstående. Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til forebygging og med lindring av bivirkninger etter cellegift- og stråleterapi, videre symptomlindring og omsorg ved livets slutt. Cellegift og immunterapi administreres av kreftsykepleiere og/eller sykepleiere med egen sertifisering.

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier/spesialsykepleier
 • Relevant tilleggsutdanning er en fordel.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for stillingen
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø bestående av begge kjønn i ulik alder, med stor takhøyde og mye latter
 • Utfordrende og variert arbeid
 • 3-delt turnus, med mulighet for individuell tilrettelegging
 • Opplæring tilpasset den enkeltes erfaring
 • Faste fagdager i turnus
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Bente Lisbet Roaldsen
Oversykepleier
99269292

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.