fbpx #fysisk helse hos psykisk syke    Hopp til hovedinnhold

#fysisk helse hos psykisk syke   

2021; (3)

Psykisk syke dør 10-15 år tidligere enn andre av somatisk sykdom.

Les PDF-utgave (pdf, 9.35 MB)

8 Leder, Anne Hafstad: – Ærlig talt – dette kan ikke fortsette!

12 Alvorlige psykiske lidelser rammer hele kroppen

20 Verktøyet Hjertefrisk

24 Om psykisk og fysisk helse: – Bipolar lidelse drar med seg alt mulig annet

34 – Ensomhet er den glemte risikofaktoren

Rusavhengighet tar leveår

38 Fagartikkel: Personer med rusavhengighet blir oftere syke og får dårligere behandling

47 Fagartikkel: Helseskadelig alkoholbruk gir komplekse utfordringer

Tiltakene som legger år til livet

56 Hurdal-klinikkene: Trening og mindre medisiner reddet Christopher, Marius og Teresa

68 Fagartikkel: Bruk av psykofarmaka må følges opp tverrfaglig og systematisk

74 Fagartikkel: Pasienter med schizofreni bør få bedre diabetesoppfølging

78 Vondt når pasienten sier nei takk til behandling

Å se hele pasienten

82 Hva kan sykepleierne gjøre?

Lill Sverresdatter Larsen svarer

Fire faggrupper svarer

86 Espen Gade Rolland: – Hent frem den grunnleggende sykepleien

90 Fagartikkel: Hva ønsker sykepleiere av en master innen fagområdet psykisk helse og rus?

97 Liv Bjørnhaug Johansen: Psykisk helse har også en plass i somatikken

Flere utgaver
Annonse
Annonse