fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Drammen sykehus er områdesykehus i Vestre Viken. Fødeseksjonen er i Avdeling for gynekologi og fødselshjelp og har funksjon som en kvinneklinikk med ansvaret for alle premature fødsler fra uke 28 samt risikofødsler. Seksjonen har et tett og godt samarbeid med Nyfødt intensiv. Fødeseksjonen består av observasjonssenger for gravide, fødestuer og fødepoliklinikken. Seksjonsleder har en lederstilling på nivå 4 som har lederansvar og personalansvar for alle jordmødre i seksjonen. Det foregår opplæring av jordmor studenter og leger i spesialisering (LIS) i avdelingen. Det fødes ca. 1800 barn årlig i vår avdeling og legene har en tilstedevaktordning for både LIS og overlege.

Er du en engasjert og tydelig leder som ønsker en fast stilling som seksjonsleder for fødeseksjonen på Drammen sykehus?

Vi ønsker oss en engasjert og tydelig leder som ser utviklingspotensialet hos sine medarbeidere og i seksjonen. Vår seksjonsleder bør være endringsdyktig, ha gode samarbeidsevner, være resultatorientert og ha evne til å motivere sine medarbeidere. Erfaring og kompetanse på ressursstyring og personalplanlegging vil vektlegges. Seksjonsleder samarbeider tett med sin assisterende seksjonsleder, med seksjonsleder for barselseksjon samt seksjonsoverlegene og inngår i avdelingens lederteam.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Samlet drift-, personal- og økonomiansvar for seksjonen
 • Sikre god faglig kvalitet av jordmortjenesten i seksjonen
 • Forankring og stimulering av kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid
 • Sikre kvalitet i pasientforløp og arbeidsprosesser
 • Opplæring og kompetanseutvikling for medarbeidere.

Kompetansekrav:

 • Norsk autorisasjon som jordmor
 • Lederkompetanse, formell og/eller erfaringsbasert
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper som tydelig kommunikasjon, god arbeidskapasitet, engasjement og endringsvillighet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper i avdelingen
 • Gode muligheter for videreutdanning og lederutvikling i regi av foretaket
 • Medlemskapsbasert velferdsforening som bl.a. tilbyr tilgang til feriesteder i inn- og utland, tilbud og arrangementer.

 Startdato: 01.02.2022


Kontaktinformasjon
Det ønkes ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer
Marieke Claessen
Avdelingssjef/ avdelingsoverlege
 32803210 / 41453658


Arbeidssted

Dronninggata 28, 3004 Drammen

 Åpne veibeskrivelse