fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Vi søker etter to sykepleiere med eller uten erfaring som har lyst til å jobbe med pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter.

Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost har 19 senger inkludert 3 observasjonssenger for pasienter i behov for tettere oppfølging og observasjoner, samt et dagrom med 4 senger for utredning og dagbehandling. Vi behandler pasienter fra hele regionen med behov for kirurgisk og/eller intervensjonsbehandling med sykdom i hjerte, lunger eller kar.

Hvis dette høres interessant ut er du velkommen til å søke jobb hos oss!

Vi får i vinter ledige  to stillinger for sykepleier med oppstart etter avtale.  Ved internt opprykk blir det ledig vikariat. Hvis ønske om redusert stilling må det oppgis i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karkirurgiske pasienter
 • Sengeposten har egen observasjonsstue for pasienter med behov for observasjon og pleie av for eksempel respiratoriske og sirkulatoriske utfordringer etter kirurgi. Her har vi også pasienter med behov for intravenøs actilysebehandling med påfølgende observasjoner, eller pasienter med hjerterytmeforstyrrelser som krever behandling og observasjoner. Sengeposten drifter også et dag-/angiorom med 4 senger for oppfølging av pasienter til utredning og dagbehandling 
 • Vi drifter studentpost og har gjennom året mange sykepleierstudenter, medisinstudenter, radiografstudenter, farmasistudenter. Som ny sykepleier vil du etter hvert bidra med din kompetanse og veiledning til studenter i studentposten
 • Avdelingen har ansvar for mottak av traumepasienter innenfor eget fagfelt
 • Med tre store fagfelt tilegner du deg bred og solid erfaring som sykepleier

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra medisinsk eller kirurgisk avdeling, samt fra primærhelsetjenesten er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Strukturert og med god arbeidskapasitet, samt interesse for fagområdene
 • Gode samarbeidsevner, og at du kan jobbe selvstendig så vel som i team er viktig
 • Engasjement og pågangsmot er egenskaper vi ønsker, samt evne til å raskt sette seg inn i nye pasienthistorier, har løsningsfokus og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • engasjerte, dyktige og hyggelige kollegaer
 • kompetanseplan
 • 4 ukers opplæring, samt jobbe i microteam med erfaren sykepleier etter endt opplæring
 • fagdager og ukentlig internundervisning er implementert i turnus
 • deltakelse i pasientsikkerhet- og forbedringsprosjekter
 • godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer som er lette å spørre
 • opplæring og funksjon som gruppeleder etter god grunnleggende opplæring 

Kontaktinfo
Hillevi Siv Knudsen
Seksjonsleder
938 96 468

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.