fbpx Spesialkonsulent | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialkonsulent

Bli med å videreutvikle og drive våre psykoedukative tilbud for personer med bipolar lidelse og psykoselidelse (‘bipolarkurs’ og ‘psykoedukativt familiesamarbeid’). Du kommer til et bredt, spennende og hyggelig fagmiljø!

Vi lyser ut et midlertidig engasjement i 100 % stilling som spesialkonsulent – fagutvikling i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus. Engasjementet gjelder for et år, med muligheter for utvidelse til to år.
 
Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken HF og består av åtte kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. Klinikkens FoU-avdeling har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene, gjennom forskning og fagutvikling. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 15 medarbeidere (hel- og deltid) med ni ulike fagbakgrunner, og 9 har ph.d.-grad.

Dette er 6 forskere og 3 stipendiater (1 (2) ph.d. og 2 postdok), 4 spes.rådgivere/spesialkonsulenter, samt spesialkonsulent forskning adm. og forskningssjef (avdelingens leder).

Blant temaene i våre prosjekter om alvorlig psykisk lidelse er disse: Ungdom i psykoserisiko, selvforstyrrelser og psykose, metodeutvikling for klinisk forskning og fagutvikling basert på smarttelefon, perinatal psykisk helse knyttet til mødre med bipolar lidelse, tidlig tilbud om psykoedukative behandlingstilbud og familieinvolvering, selvmordsforebygging, Basal eksponeringsterapi, traumer, behandlingsevaluering og sikkerhetspsykiatri.

Vi vektlegger brukermedvirkning i alle prosjekter, og helsefremming, livskvalitet og levevaner er sentralt. Vi implementerer og integrerer Motiverende intervju bredt i klinikken. Det etableres videre en rekke FACT-team, samt FACT Ung, med følgeforskning.

Vi ønsker at den som ansettes som spesialkonsulent har klinisk kompetanse og kompetanse og/eller erfaring innen prosjekt- eller fagutviklingsarbeid. Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til følgende to funksjoner: 1) 40% prosjektmedarbeider i et DAM-finansiert prosjekt for fornyelse av innholdet i behandlingstilbudet ‘Bipolarkurs’ 2) 60% spesialkonsulent med ansvar for å koordinere og veilede psykoedukativ behandling i klinikken, spesifikt ‘bipolarkurs’ og ‘psykoedukativt familiesamarbeid’.

Det er allerede en spesialkonsulent som jobber med psykoedukativ behandling i FoU-avdelingen, slik at fordeling av arbeidsoppgaver kan avklares nærmere relatert til erfaring og kompetanse. Som spesialkonsulent vil du rapportere til leder av avdelingen/forskningssjef, og ellers være en del av fagmiljøet i FoU-avdelingen, med utstrakt tilgang til gjensidig støtte og samarbeid.

Kompetansekrav innen følgende felt:

  • Det kreves relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
  • Klinisk arbeid innen psykisk helse og rus, fortrinnsvis erfaring med psykose- og bipolare lidelser
  • Erfaring og/eller kompetanse med prosjektarbeid eller fagutviklingsarbeid
  • Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i norsk skriftlig formidling
  • Generelt god IKT kompetanse
  • Erfaring med å utarbeide presentasjoner og å undervise og/eller veilede

Vi søker en som er personlig egnet, og som

  • Er positiv, fleksibel, strukturert og løsningsorientert
  • Er selvstendig, handlingsorientert og tar initiativ
  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og kan motivere andre
  • Liker å jobbe i team og bygge relasjoner, og som har god organisasjonsforståelse

Arbeidssted
Grønland 32, 3045 Drammen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Irene Norheim
spesialkonsulent
916 12 805

Paul Møller
Forskningsjef
911 76 084

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!