fbpx Balsfjord kommune trenger nye medarbeidere i flere stillinger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Balsfjord kommune trenger nye medarbeidere i flere stillinger

Sykepleier 100 % hjemmetjenesten, vernepleier/sykepleier 2 x 100 % og 75 % stilling i avdeling-Balsfjord bo og servicesenter

Vi trenger sykepleiere til å styrke og ivareta gode fagmiljø  og  arbeidsforhold  for det sykepleiefaglige  arbeid i tjenestene våre. 

Sammen med våre dyktige sykepleiere trenger vi nå flere sykepleier/vernepleier i våre tjenester; 

 • 100% stilling sykepleier, fast i hjemmetjenesten. 
 • 100 % stilling sykepleier i kortidsavdeling.
 • 175 % stilling sykepleier/vernepleier i boavdeling sykehjem. Disse er fordelt med 100 % stilling i  avdeling med 11 senger, og en 75 % stilling  i avdeling med 6 senger. 

Du oppgir i søknaden hvilken stilling det søkes på.

Er du vernepleier får du veiledning av sykepleier/avdelingsleder som jobber i annen avdeling. For 75 % stillingen: er er arbeidsoppgaver tilknyttet  miljøterapi og aktiviteter for pasientene, men også ordinær helsefaglig hjelp etter individuelle behov. Sykepleier kan selvsagt søke og jobbe her, men stillingen kan også passe for vernepleier.

Stillingene er i turnus, med jobb hver 3. helg, dag og kveldstid. Det i seg selv er ikke så spennende, men innholdet i jobben kan bli det - når vi er innstilt på det!

Stillingene er ledig fra dags dato.

Storsteinnes ligger nær Tromsø, om du liker bylivet innimellom. Her hos oss har vi alle typer flott natur, et stort utvalg turmuligheter både kortere og lengre turer. Og du får gode kollegaer på bo- og servicesenteret.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier, og autorisert vernepleier
 • Du må gjerne ha relevant videreutdanning
 • Beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl B, det kan i sjeldne tilfeller blir bruk for reise

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team

 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde

 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester

 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere

 • Du må like å arbeide med sammensatte faglige utfordringer og oppgaver

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Du må kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med arbeid som sykepleier i avdeling

 • Du bidrar til et godt omdømme for arbeidsstedet og kommunen

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)

 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk

 • Balsfjord kommune har følgende rekrutteringstiltak for nyansatte sykepleiere;
  kr 20 000 for ett års bindingstid som kan fornyes med ett år til, totalt kr 40 000 kr.
  Ekstra lønnstillegg på kr 25 000 (for 100% stilling) så lenge en arbeider inne på avdelingene, på BBS.
  Godskriving av all yrkeserfaring ved beregning av ansiennitet.

Generell informasjon

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt:

Enhetsleder: Nina Haugli

Telefon: 940 32 484

Epost: nina.haugli@balsfjord.kommune.no

Avdelingsleder: Christina Olsen

Telefon: 902 56 572

E-post: christina.olsen@balsfjord.kommune.no

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

Om oss

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst !

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig og ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune - som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya. Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.