fbpx Forsknings og Utviklingssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forsknings og Utviklingssykepleier

100% vikariat som forskningssykepleier på Forsknings og Utviklings (FOU) seksjonen på Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål er ledig i perioden 01.08- 31.12.22 med mulighet for forlengelse.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

FOU seksjonen arbeider med kliniske pasientstudier og studier på biologisk pasientmateriale. Vi samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt. FOU seksjonen er lokalisert i nærhet til avdelingens sengeposter og samlokalisert med spesiallaboratoriet for infeksjonsdiagnostikk.
 
Vi søker deg som er interessert i å lære nytt, jobbe i et forskermiljø og bidra til bedre pasientbehandling. Stillingen er primært tilknyttet avdelingens engasjement i kliniske studier som tester:  

  1. Ulike nye medisiner hos sykehusinnlagte Covid-19 pasienter (EU-SolidAct).  
  2. Nye Covid-19 vaksiner på friske studiedeltakere.

 
I tillegg vil man bistå i avdelingens øvrige prosjekter innen HIV, tuberkulose, hepatitt og sepsis.
 
Du vil være en del av et aktivt forskermiljø og jobbe i samarbeid med forskere, leger, bioingeniører og andre erfarne forskningssykepleiere. Avdelingen har et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø.
Les mer om:

Covid-19 studien: https://eu-response.eu/eu-solidact/
Covid-19 vaksinestudien: https://nykode.com/covid-vaccine-trial/
FOU seksjonen: https://www.ous-research.no/chronicinfections.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kontaktinformasjon
Anne Margarita Dyrhol Riise
Seksjonsleder
22117397

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.