fbpx Seniorrådgiver/prosjektleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seniorrådgiver/prosjektleder

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging.

Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne våre, de som har ansvar for tjenestene og personellet der, brukere av tjenestene og befolkningen.

 For å styrke rettsikkerheten til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre sårbare grupper uten samtykkekompetanse som mottar helsehjelp, oppretter vi et prosjekt innen tilsyn med tvang og makt.

Formålet er et mer effektivt og målrettet tilsyn. Aktuelt regelverk er helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A. Sentralt i dette arbeidet er samarbeidet med og oppfølgingen av våre 10 statsforvalterembeter.

Stillingen er fast, og prosjektet vil etter hvert inngå i ordinær drift.  Vi søker etter en person med engasjement, innsikt og erfaring fra tjenestesteder med de nevnte brukergruppene. Du må ha kompetanse til å lede og bidra til systematisk, overordnet faglig styring på området som gjelder lovhjemlet tvang.
Foruten tilsyn med tvang og makt har avdelingen ansvar for å behandle tilsynssaker, klagesaker og søknader om autorisasjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for tilsynsområdet tvang og makt og understøtte statsforvalterne sitt arbeid på området
 • Lede arbeidsgruppen og utarbeide veiledningsmateriell
 • Ansvar for å utvikle og gjennomføre temakurs i tilsynsskolen om bruk av lovhjemlet tvang i samarbeid med andre
 • Planlegge og videreutvikle tilsynsaktiviteter og metoder for tilsyn
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelle etter avtale 

Kvalifikasjoner: 

 • Autorisert helsepersonell med minimum bachelorgrad
 • Relevant jobberfaring fra tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Relevant erfaring fra virksomheter som benytter tvang i somatisk helsetjeneste 
 • Prosjektledererfaring
 • God digital forståelse
 • God og helhetlig forståelse av helse- og omsorgssektoren

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med tilsyn og tilsynsarbeid
 •  Erfaring fra arbeid med kvalitetsutvikling
 • Erfaring fra miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Relevant master/videreutdanning
Personlige egenskaper
 • Vi legger avgjørende vekt på at den som blir tilsatt er personlig egnet. Med dette mener vi at du må være fleksibel med gode evner til tverrfaglig samarbeid og ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert, og vi ønsker i tillegg at du er engasjert og løsningsorientert med god gjennomføringsevne.  
Vi tilbyr
 • Stillingen er plassert i stillingskode som seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 600 000-750 000 -. Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time per uke i arbeidstiden.
 • Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten). 

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner også grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Originaler/bekreftet kopi skal tas med til intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentlighetsloven § 25.   

Arbeidssted
Møllergata 24, 0179 Oslo, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Vigdis Malt Marøy
fagsjef
21 52 99 77/90602252

Anne Myhr
Avdelingsdirektør
21 52 99 33