fbpx Spesialsykepleier/sykepleier nattstilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier/sykepleier nattstilling

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side.

St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no. 

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon.

Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.

Kreftpasienten i fokus
Kreftklinikken,  seksjon lindrende behandling søker positive og engasjerte sykepleiere som har lyst til å jobbe i et flott team. Vi har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie. Du vil oppleve faglige utfordringer og vekst, enten du er nyutdannet eller mer erfaren. 

Seksjon sengeområde har 24 senger, og her foregår utredning og behandling. Pasientene kan være innlagt på grunn av pågående behandling, kjemoterapi eller stråling, eller de kan være innlagt på grunn av symptomlindring av ulike symptomer eller plager som kreftbehandlingen har påført dem.

I en hektisk hverdag er det viktig at de som ansettes er fleksible, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst. Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hos oss er du aldri alene, velkommen som vår nye spesialsykepleier/sykepleier.

Vi har nå ledig følgende stillinger

 En  64,5 % fast nattstilling med oppstart så snart som mulig

Stillingen kan kombineres med en stillingsandel i sykehusets bemanningssenter, opp til 80 %

Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Den som ansettes forventes også å kunne bidra ved alle klinikkens seksjoner ved behov.  Dersom intern søker tilsettes kan andre stillinger/stillingsprosenter bli ledige. 

Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Sykepleieren skal utøve personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre livstruende sykdom og død noe som bla innebærer:

 • Stell og pleie av pasienter
 • Medikament ansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli erfaren i håndtering av medisinteknisk utstyr
 • Visitt med for og etterarbeid
 • Et klinisk blikk, for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
 • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende 
 • Samarbeid med andre klinikker, samt kommunehelsetjenesten
 • Veiledning av nyansatte og studenter
 • I tillegg forventer vi at alle tar ett ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert spesialsykepleier/sykepleier
 • Videreutdanning i onkologi er ønskelig, men palliasjon, intensiv og AKS er også relevante videreutdanninger. Andre videreutdanninger kan godkjennes etter begrunnet søknad.
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig   (ev. svensk/dansk)

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kunne arbeide i team og være fleksibel

Vi tilbyr

 • Internunervisning, fagdager, interne og eksterne kurs og deltakelse på konferanser.
 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
 • Lønn iht gjeldende avtaler
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Marthe Solheim
Seksjonsleder
72 82 58 51

Birgitte Alsvik
Seksjonsleder
72 82 45 85

Om arbeidsgiver

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. 

St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no