fbpx Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse

Ønsker du å jobbe med traumebehandling i et faglig sterkt miljø?

Ved Avdeling for traumelidelser er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier med videreutdanning i psykisk helse.

Om avdelingen:

Behandlingstenkningen i avdelingen drar veksler på ulike teoritradisjoner. Noen sentrale kilder er strukturell dissosiasjonsteori, interpersonlig nevrobiologi, eksponeringsterapi, kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger, interpersonlig teori og tilknytningsteori, samt affektteori og mindfulnessbaserte tilnærminger.

Vi kombinerer individuelle -og gruppebaserte metoder, og bruker psykoedukasjon som bidrar til en rød tråd gjennom behandlingsforløpet.

Målgruppen er pasienter som har vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i oppvekst, og hvor lokal poliklinisk behandling ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Diagnostisk tilhører de kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser, med høy grad av komorbiditet.

Avdelingen er organisert med fire team, som har spesialisert seg i en retning innen nevnte teorier. Hvert team består av en tverrfaglig gruppe med lege/psykiater, psykologer-/spesialister og spesialutdannede miljøterapeuter, hvor det samarbeides tett rundt pasientens behandling. Samtidig er vi en samlet avdeling med fokus på fagutvikling og terapeututvikling.

Vi søker å være oppdatert på forskning og anbefalte behandlingstilnærminger ved komplekse traumelidelser. Det er derfor jevnlig kontakt og samarbeid med internasjonale fagmiljøer på området. Kompetansebygging hos den enkelte medarbeider er høyt prioritert.

I tillegg har vi et tett samarbeide med Forskningsinstituttet ved Modum Bad. Denne nærhet mellom forskning og klinikk er enestående, og gir oss muligheter til kontinuerlig å ha prosjekter i gang.

Arbeidsoppgaver:

 • Spesifikke sykepleieroppgaver
 • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
 • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
 • Undervisning av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha bachelor i sykepleie med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Interesse for, og helst noe erfaring med, traumefeltet
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med psykiske lidelser. Særlig erfaring med traumerelaterte lidelser blir vektlagt. Du bør like å arbeide i team. Vi legger stor vekt på god evne til samarbeid. Utdanning og erfaring med gruppebehandling vil være et pluss.

Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere som liker å jobbe i team
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det er lagt til rette for jevnlig veiledning, både intern -og eksternveiledning.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Tiltredelse: 01.10.2022

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Solveig Nævra Lie
tlf: 32 74 97 00
mob: 928 84 517
Nestleder Sigrunn Gamlestøl
tlf: 32 74 97 00

Hjemmeside: www.modum-bad.no

Adresse: Badeveien 287 3370 Vikersund
 

Modum Bad

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.