fbpx Trainee stilling for nyutdannede | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Trainee stilling for nyutdannede

Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer tilbyr traineestillinger. Er du nyutdannet sykepleier med ønske om økt kompetanse og trygghet innenfor ulike fagområder?

Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer tilbyr 100 % traineestillinger for nyutdannede sykepleiere i en periode på 2 år, med mulighet for videre ansettelse ved sykehuset i ledige stillinger. Vi ønsker å tilby en god og trygg overgang fra studentlivet til å være arbeidstaker hos oss.

Du vil få mulighet til å opparbeide deg allsidig erfaring og kompetanse gjennom å jobbe ved fire ulike avdelinger innenfor fagområdene akuttmedisin, indremedisin, nevrologi (kun Lillehammer) og kirurgi. Arbeidsperioden på de ulike avdelingen vil være på 6 måneder.

Traineeprogrammet starter 5.september. Det er mulighet for sommervikariat i forkant med oppstart fra uke 25. 

Du ansettes enten på Gjøvik eller på Lillehammer. Oppgi i søknaden hvilket sykehus du ønsker å jobbe ved. Traineesykepleierne inngår i avdelingenes ordinære arbeidstidsordning med arbeid hver 3. helg. 

Det vil bli gitt opplæring innen innovasjon og forbedringsarbeid.

Vi søker deg som liker utfordringer og har et stort engasjement for pasienter og pårørende. Er du den vi er på jakt etter?

 Stillinger: 8

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleieoppgaver på sengepost.
 • Undervisning og veiledning til pasienter og pårørende.
 • Være del av tverrfaglige team rundt pasientene
Kvalifikasjoner
 • Vi søker deg som har autorisasjon og er ferdigutdannet sykepleier våren 2022.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du ønsker faglige utfordringer
 • Du er nysgjerrig, fleksibel, tilpasningsdyktig og ønsker å jobbe på flere enheter for å bygge god kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt med andre.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En trygg og god overgang fra student til sykepleierrollen.
 • God opplæring og oppfølging underveis i traineeperioden, med egen veileder.
 • Egne introduksjonsdager ved oppstart og fagdager underveis i forløpet.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Godt grunnlag for videre karriere ved Sykehuset Innlandet.
 • Mulighet for ansattbolig

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Arbeidssted
Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer, Norge

 Åpne veibeskrivelse

Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ingrid Omtvedt
Koordinator traineeforløp
92644549

Hanne Christine Solstad Olsen
Divisjonsådgiver
977 52983

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk.

Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.