fbpx Ledende spesialsykepleier drift | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ledende spesialsykepleier drift

Barneintensiv, Ullevål, søker ledende spesialsykepleier drift i fast stilling.

Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken, OUS. Barneintensiv er en liten seksjon som behandler barn i alderen 0-18 år som krever intensiv - og/eller intermediær overvåkning. Eksempelvis medisinske tilstander som bronkiolitt, ketoacidose, barn med kramper, sepsis/meningitt, akutte forgiftninger mm.

I tillegg er OUS Ullevål regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Dette medfører at seksjonen tar i mot barn som kommer inn i traumemottak og som videre vil kreve intensiv behandling/overvåkning. Det kan være komplekse skader etter fall-,sykkel-,ake-, ski-,trafikkulykker. Vi yter spesialisert intensivsykepleie som inkluderer avansert respiratorbehandling og NIV-behandling.

Barneintensiv har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering til barn med traumatisk hodeskade. Familieperspektivet er sentralt hos oss og ivaretakelse av foreldre og søsken i krise er en viktig del av det daglige arbeidet.
 
Ledende spesialsykepleier drift må kunne bidra til å bygge videre på et godt sosialt miljø ved seksjonen.

Arbeidstempoet vil tidvis være meget høyt, og den som innehar stillingen må kunne takle et høyt arbeidspress. Ledende spesialsykepleier drift forventes å være en positiv bidragsyter til videreutvikling av seksjonen både med tanke på ressursutnyttelse, fag- og systembygging og samarbeid med andre deler av sykehuset.

Leder- og driftserfaring fra postoperative seksjoner eller intensivseksjoner er en fordel, men ikke et krav. Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.  
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  

 • Stillingen innebærer daglig driftansvar for seksjonen
 • Ledende spesialsykepleier drift vil ha et ansvar for bemanning i seksjonen, turnusteknisk arbeid og koordinering av pasientflyt
 • Kommunikasjon, samhandling og relasjonsbygging med samarbeidende seksjoner i egen klinikk og barnesenteret.
 • Oppfølging og ajourføring av GAT og personalportalen, mm.
 • Stillingen kan også innebære stedfortrederfunksjon for seksjonsleder ved behov
 • Intensivsykepleier 
 • Klinisk erfaring fra intensiv- eller postoperativ miljø
 • Kjennskap til turnusplanlegging og GAT er ønskelig, men ikke et krav
 • Ledererfaring

Hos oss er det viktig at du:

 • er en del av lederteamet i seksjonen og må således ha gode sosiale kvalifikasjoner, være særs etterrettelig og tydelig
 • Jobben vil innebære evne til raske omstillinger, da det er behov for å kunne finne løsninger knyttet til bemanning og drift på kort tid
 • Evne til å jobbe under høyt arbeidspress i perioder
 • Positiv, samlende, motiverende
 • Personlige egenskaper hos søker vil vektlegges sterkt
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Et spennende arbeidsmiljø
 • Engasjerte og dyktige kolleger
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift

Kontaktinformasjon
Elise Marie Olafsson
Seksjonsleder
46518105

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.