fbpx Sykepleier - fast stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier - fast stilling

Sykepleierstillinger med mulighet for videreutdanning.

Vi styrker vår avdeling med utvidelse av senger. Vi utvider vår forsterket stue med 3 observasjonssenger for medisinske pasienter.

Vi trenger i den forbindelse flere nye og gode kolleger og søker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier i vårt team. Du vil få god opplæring og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne sykepleiere å søke.

Medisin 11 er en spennende indremedisinsk sengepost med 38 senger fra høsten 2022. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø både sosialt og faglig. Våre faggrupper er hjerte, lunge, gastro og nyre samt en intermediær/ overvåkningsstue. Gruppene organiseres med primærsykepleie.

Hjertegruppen har pasienter med akutte brystsmerter, hjertesvikt og arytmier. Pasienter som har gjennomgått ulike hjerteoperasjoner på OUS/LHL Gardemoen. Pre- og postoperativ sykepleie til pasienter som skal ha pacemaker. Pacemakerinnleggelser gjøres på Lillehammer.

Lungegruppen har pasienter med kols-/astmaforverring, utredning og behandling for lungekreft, samt behandling av ulike lungelidelser med eksempelvis drensbehandling.

Nyregruppen har område funksjon i Oppland for nyrepasienter. Vi har pasienter som utredes for nyresvikt, pasienter som tidligere har gjennomgått nyretransplantasjon og utredninger for hypertensjon. På avdelingen utføres det peritonal dialyse. Vi har tett samarbeid med dialyseavdelingen.

Gastrogruppen har pasienter med ulike gastromedisinske problemstillinger som cancer, anemiutredninger, leversvikt, ulcerøskolitt, ibd og chrons. Intermediær/ overvåkningsstuen brukes til pasienter som trenger ekstra tilsyn. Blant annet optiflowbehandling og overvåkning i etterkant av biopsier gjøres på denne stuen.  

Medisin 11 er en del av indremedisinsk avdeling som består av MUE (medisinsk undersøkelses enhet), medisinsk poliklinikk, dialyse- og infeksjonsavdelingen.

Vi er en aktiv enhet med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver med høyt faglig nivå. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og fag.
Det er fagfokus hver onsdag og undervisningsdager i turnus hver 12.uke.

Medisin 11 er en studenttett post der vi har studentdrevne uker på slutten av hver praksisperiode. Vi er opptatt av å være en avdeling der vi satser på kompetanse og videreutvikling av den enkelte ansatte  og ønsker derfor å tilby videreutdanning innenfor våre fagområder.

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som samarbeider godt og som er opptatt av å gjøre hverandre gode. Høres dette spennende ut - send inn en søknad!

Avdelingen har følgende faste stillinger ledig for sykepleier: 1 x 100% og 3 x 75%.                                                                                                 
                                               

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor våre fagområder
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie-og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger 
 • Veiledningsansvar for medarbeidere og studenter 
 • Samarbeide tverrfaglig 
 • Stillingene innebærer tredelt turnus med arbeid hver 3. helg
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor våre fagområder
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Er ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt  
Vi tilbyr
 • Engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling 
 • Fagfokus hver onsdag
 • Fagdag hver 12.uke 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Positivt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement  
 • SI har flere personalboliger å tilby til de som skulle trenge dette
 • Det er muligheter for videreutdanning i foretaket 

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet.
  Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Arbeidssted
Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer, Norge
Åpne veibeskrivelse


Kontaktinformasjon
Cecilie Herber
Avdelingssykepleier
99002240

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.