fbpx Vestre Viken søker sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vestre Viken søker sykepleier

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere. Ringerike sykehus er et lokalsykehus, og du vil få erfaring innenfor et stort spekter av medisinske diagnoser ved å jobbe som sykepleier her.

Etasjen består av fire senge-tun, to har ansvar for pasienter med akutte og kroniske hjertelidelser og intoks. Ett tun har ansvaret fort slag, nevrologi og akutt geriatri og ett tun har ansvaret for lungepasienter.

Vi søker sykepleiere til avdelinger for lunge, slag, nevrologi og akutt geriatri.

1 fast 75 % stilling

2 vikariater i 75 % stilling fra høsten 2022

Ved interne endringer kan også andre stillingsprosenter bli ledig.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant sykehuserfaring og kompetanse innenfor fagområdene vil bli prioritert, men nyutdannede kan også søke
 • Faglig sterk og interesse for faglig utvikling
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

 • Er glad i mennesker, har gode holdninger og viser pasientene respekt
 • Takler stress og har evne til å beholde ro i et hektisk arbeidsmiljø
 • Er engasjert og har positiv innstilling
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har et ønske om å bidra til faglig utvikling i av delingen

Vi tilbyr

 • Fagdager i turnus
 • Varierte og utfordrende arbeidsdager
 • Opplæring som nyansatt
 • Lønn etter tariff
 • Egen avdeling for kultur og fritid med gode velferdstilbud, bl.a personalrabatter og bedriftshytter/leiligheter i inn- og utland

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.