fbpx Operasjonssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier

Operasjonsavdelingen består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt innleggelse av pacemaker.

Det er nå ledig en fast stilling som operasjonssykepleier - 100% med oppstart fra d.d, eller etter avtale. Det er mulighet for flere faste stilinger, og tilrettelagt turnus som kan kombineres med pendling.

Arbeidsoppgaver

Operasjonsavdelingen består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt innleggelse av pacemaker.

Kvalifikasjoner
 • Operasjonssykepleier.
 • Ønskelig med erfaring fra de ulike fagfeltene.
Personlige egenskaper
 • Er ansvarsbevisst.
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø. 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, og i team.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø. 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr
 • Vi har en veldrevet operasjonsavdeling som består av sentral operasjon og dagkirurgisk enhet. Avdelingen har 12 opr. stuer.
 • Tredelt turnus med arbeid tredje hver helg, eller tilrettelagt turnus som kan kombineres med pendling.
 • Vi behandler pas innenfor fagfeltene ortopedi, gastrologi og gynekologi, samt pacemaker innleggelser.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Pensjonsordning i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Arbeidssted 
Anders Sandvigsgate 16, 2609 Lillehammer, Norge

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Unni Holmedal Karusbakken
Avdelingssykepleier spesialavd
90522319

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.