fbpx Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier/sykepleier

Vi har ledig 100% fast stilling

Spennende jobb i et svært godt arbeidsmiljø for intensivsykepleier, kardiologisk sykepleier, lungesykepleier, avansert klinisk sykepleier eller erfaren sykepleier med overvåkningskompetanse.

Hjerte-lunge sengepost har 26 senger til pasienter med hjerte- og lungesykdommer, 6 av sengene er intermediærsenger. Vi søker nå 1-2 erfarne sykepleier til å jobbe primært på intermediær.

Pasientgruppen består av pasienter med KOLS, hjertesvikt, hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser, hjerte- og lungeopererte. Mange av pasientene våre er komplekse med sammensatte diagnoser som krever høy sykepleiefaglig kompetanse. På intermediær benyttes optiflow, bipap og cpap. Det gis også kardiovaskulære infusjoner som krever overvåkning. 

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleie til og overvåkning av pasienter med hjerte- og lungesykdommer
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne
 • Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak
 • Sørge for at pasienter og pårørende får best mulig behandling under oppholdet
 • Legemiddelhåndtering
 • Veiledning og opplæring av sykepleiere, pasienter og studenter ( master og bachelor) 
 • Bidra til kontinuerlig forbedring
 • Dag og kveldsvakter, arbeid hver 3 helg
Kvalifikasjoner
 • Intensivsykepleier, autorisert sykepleier med erfaring fra overvåkning kan også søke
 • Sykehuserfaring, helst innenfor fagområdene
 • Faglig oppdatert og interesse for faglig utvikling
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet
Personlige egenskaper
 • Pasientorientert
 • Opptatt av å holde deg faglig oppdatert og har interesse for sykepleiefaglig utvikling 
 • Selvstendig og samtidig god evne til å samarbeide
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Evne til empatisk og omsorgsfull kommunikasjon
 • Må kunne trives i et aktivt og travelt faglig miljø
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø i lyse, moderne lokaler
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • For tiden ønsketurnus
 • 4 fagdager pr år
 • Medlemsbasert velferdsforening med blant annet mulighet for leie av hytter i inn- og utland, velferdstilbud og rabattordninger til ansatte

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kristin Hestad Solheim
Avdelingssykepleier
67502726

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Annonse
Annonse