fbpx Rådgiver - helsefaglig | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rådgiver - helsefaglig

Om stillingen

Helse-, sosial- og barnevernsavdelingen har ansvar for gjennomføring av statlig helse- og omsorgspolitikk, bl.a. folkehelsearbeid, forebyggende helsetjenester og oppfølging av statlige handlingsplaner på avdelingen sine områder. Avdelingen har et omfattande ansvar for tildeling av tilskudd til kommunene i Rogaland.

Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonellet, barnevernstjenestene og de sosiale tjenestene i fylket. Videre skal avdelingen ivareta rettssikkerheten for den enkelte gjennom saksbehandling av rettighetssaker og andre forvaltningssaker etter helse-, omsorgs-, sosial- og barnevernslovgivningen.

Helse-, sosial- og barnevernsavdelingen har ledig en fast stilling som rådgiver.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en dyktig medarbeider som i hovedsak skal arbeide med utviklingsoppgaver. Eksempel på slike oppgaver er å følge opp styrking innen habilitering og rehabilitering, bistå og støtte kommunen med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid, bidra til å nå mål i Kompetanseløft 2025 og Demensplan 2025. 

 • følge opp nasjonale planer, strategier og opptrappingsplaner på helse- og omsorgsområdet.
 • bidra til at den nye satsingen «Bo trygt hjemme» ses i sammenheng med Nasjonal strategi for boligpolitikken
 • samarbeid med Husbanken om uttalelser knyttet til bygging av omsorgsboliger og sykehjem
 • tilskuddsforvaltning på helse -og omsorgsområdet
 • råd og veiledning overfor kommunene
 • arrangere konferanser og holde foredrag innenfor nevnte satsinger
 • være en ressursperson for avdelingen og embetet når det gjelder satsing på bærekraftige kommunale helse -omsorgs og velferdstjenester av god kvalitet til befolkningen.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå innen helseområdet; sykepleier, vernepleier. Utdanning på lavere nivå kan kompenseres med relevant erfaring
 • ønskelig med ledererfaring eller erfaring fra arbeid på et overordnet nivå 
 • ønskelig med  erfaring fra arbeid innen helse – og omsorgssektoren, gjerne innenfor en eller flere av de aktuelle satsingene 
 • er fleksibel, initiativrik, effektiv og systematisk
 • har gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse
 • er nysgjerring og utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsfellesskap
 • god oppfølging og arbeid i en avdeling med høy kompetanse
 • lønn som seniorrådgiver, kr 550 000 - 640 000 pr år i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % pensjonsinnskudd fra lønnen)
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling
 • HjemJobbHjem-ordning

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen. 

Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi arbeider for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad. 

Spørsmål om stillingen

Du får nærmere opplysninger hos ass. direktør Rigmor Kvia de Waard , tlf. 51 56 87 94, mobil 922 90 084, fmrorkw@statsforvalteren.no 

Om Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringen sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringen sine vedtak, mål og retningslinjer følges opp i Rogaland. Oppgavene er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling som er rettet mot enkeltpersoner, kommuner og bedrifter. Statsforvaltaren skal medvirke til å samordne, forenkle og effektivisere statlige virksomheter i fylket.

Statsforvalteren har oppgaver innen fagområdene miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, vergemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 200 ansatte. 

Arbeidssted

Lagårdsveien 44, Stavanger