fbpx Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor MAKNY | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor MAKNY

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole søker førsteamanuensis/førstelektor til to 100% faste stillinger tilknyttet masterutdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Det kan være aktuelt å ansette høgskolelektor i midlertidig stilling.

Utdanningen rekrutterer i dag studenter fra hele Norge. For å imøtekomme helsetjenestens behov for spesialisert nyfødtsykepleiekompetanse nasjonalt (MAKNYFLEX), utvikler og etablererer vi nå utdanningen med et fleksibelt læringsdesign. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å skape entusiasme, kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling, og som vil være med å utdanne sykepleiere med avansert klinisk og akademisk kompetanse samfunnet trenger. 

Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Ansatte får mulighet for forskningstid og tilknytning til relevant forskningsgruppe. LDH har i samarbeid med klinisk praksis etablert en egen forskningsgruppe for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, MAKNYFORSK.

På LDH får du utviklet din pedagogisk kompetanse innen et aktivt miljø for læringsstøtte, digital tilrettelegging og metodeutvikling. Vi har et spesielt fokus på studentaktive læringsformer og fleksibelt læringsdesign, simulering/ferdighetstrening og praksisstudier.

Stillingen er organisert i avdeling for master-, etter- og videreutdanning.

Vi søker ansatte til hovedstilling, primært i 100% ved LDH. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utvikle, gjennomføre og evaluere studieprogram med et fleksibelt læringsdesign i rollen som pedagog, emneansvarlig og medlem av emneteam
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter med relevans for LDHs institusjonelle profil 
 • Formidle kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til LDHs strategiske arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant masterutdanning
 • Relevant doktorgrad eller kvalifisering som førstelektor
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som høgskolelektor.

Det vises også til Forskrift om ansettelse  og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringer og ferdigheter

 • Erfaring fra pedagogisk virksomhet i høyere utdanning og studentaktive læringsmetoder vil bli vektlagt
 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Relevant klinisk kompetanse og/eller interesse for utvikling, omstilling og innovasjon av fag og tjeneste
 • Kompetanse innen og/eller interesse for teknologi og innovasjon 

Egenskaper

Du er strukturert, åpen og liker å samarbeide i team. Du er faglig engasjert og ambisiøs på vegne av deg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, dine medarbeidere og LDH. Du har evne til omstilling og gjennomføring, og bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø hvor medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

 Søknad med vedlegg sendes via linken «søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av et eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Anne Lene Sørensen, e-post: anne.lene.sorensen@ldh.no, tlf. 95827507, eller
 • Studieleder Marte-Marie Wallander Karlsen, e-post: marte-marie.wallander.karlsen@ldh.no, tlf: 97190283

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om oss

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.

Vi har ca. 1200 studenter og 150 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Annonse
Annonse