fbpx Spesialsykepleier 100% fast stilling ved Sørbyen omsorgssenter hjemmetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier 100% fast stilling ved Sørbyen omsorgssenter hjemmetjenesten

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Hjemmetjenesten Sørbyen består av ca 50 ansatte fordelt på 27 årsverk. Virksomheten utfører lovpålagte tjenester innen helsehjelp og praktisk bistand. Den er todelt med en uteavdeling og 16 omsorgsboliger for personer med demens. Det gis tjenester til ca.300 brukere innen demens, kreft, rus/psykiatri, generell somatikk, og hos mennesker med funksjontap av ulike årsaker. Vi betjener trygghetsalarmer i samarbeid med responssenter. Sørbyen hjemmetjeneste har stort fokus på fagutvikling og kompetanse. Vi har ansatte med demensens ABC, demens og aldrespsyk, videreutdanning i rus/psykiatri, rehablitering og geriatri.

Vi søker etter en spesialsykepleier som skal inneha bla. kreftkontaktfunksjon i samarbeid med kommunens kreftkoordinator. Den vil inngå i et nettverk sammen med andre kreftkontakter. Arbeidsoppgavene er varierende. Hjemmebesøk med samtaler,kartlegging, planlegging. Telefonoppfølging og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Kreftkontakt er også en ressursperson i palliasjon. Det er avsatt en dag i uken som tilsier en 20 % stilling.Stillingen vil for øvrig inngå i hjemmetjenestens daglige drift med sykepleieoppgaver, i todelt turnus og arbeid hver 3. helg. Helse og omsorg i Gjøvik kommune er inne i en spennende utviklingsfase. Vi skal møte fremtidens utfordringer med god fagkompetanse, velferdsteknologi og fokus på brukernes egenmestring. Virksomheten har et åpent og godt arbeidsmiljø, med engasjement for å fremme fagutvikling, kvalitetsutvikling og etisk refleksjon i personalgruppa. Vi samarbeider tverrfaglig internt og eksternt med ulike fagmiljøer.

Arbeidsoppgaver:

 • Helsehjelp i hjemmet 
 • Kreftkontaktansvar
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Varierte sykepleieprosedyrer- kreftomsorg/palliasjon
 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever
 • Tverrfaglig samarbeide
 • Primærkontakt med ivaretakelse av brukerens rettigheter
 • Kvalitetssikring av tjenesten, faglig utvikling og etisk refleksjon
 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig
 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med andre virksomheter ved behov for kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen kreftomsorg, palliasjon, evt. annen relevant videreutdanning.
 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha evne til å veilede andre.
 • Du er fleksibel, tydelig, løsningsorientert og en pådriver. Du er engasjert og tar initiativ til forbedringsprosesser.
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.

Førerkort kl. B 

Krav om godkjent politiattest

Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et spennende og godt fagmiljø.
 • Grundig opplæring og fadderordning.
 • Nødvendig opplæring i datasystemer som Gerica, EQS og MinGat.
 • Relevante kurs og seminarer.
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer mer offentlighet, jfr. Offentleglova § 11.
Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.    

Fylke: Innlandet
Jobbtype: Fast / Heltid
Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist: 04.06.2023
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Sørbyen omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Einar Malmedal
mob: +47 918 52 928

Hjemmeside: www.gjovik.kommune.no
Adresse: Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Gjøvik kommune Hjemmetjenester

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Annonse
Annonse